1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như cánh vạc bay

Cuộn trang

/upload/sheet/pdf/Nhu_Canh_Vac_Bay.pdf

Video hướng dẫn