1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như chiếc que diêm

Cuộn trang

[G] Thôi cũng đành một kiếp trăm [Em] năm đời người sẽ [G] qua Cũng [Em] đành một thoáng chiêm [B7] bao tình người cũng [D7] xa Cũng phôi [G] pha những điêu [D7] ngoa theo vết môi [C7] cười tàn [B7] tạ. [G] Thôi cũng đành một kiếp phong [Em] ba lệ tình cũng [G] xa Xuống [Em] đời ta những nguôi [B7] ngoai rồi người cũng [D7] xa Cũng xa [G] ta, cũng xa [D7] ta theo dòng nghiệt [B7] ngã mù [Em] lòa. Vì lời [Em] em sớm muộn [Am] gì cũng một [G7] lần gian [E] dối Tình [B7] anh sớm muộn gì cũng đưa [D7] vào tăm [B7] tối Đời [Em] anh sớm muộn [D7] gì, đời [D] em sớm muộn [G] gì Tình [C7] ta sớm muộn [F#m] gì cũng hấp [B7] hối. [D7] Rót cho đầy hồn [Am6] nhau, [Em] đắp cho đầy đời [G] nhau [B7] Những men nồng tình [B7] sâu rã [Em] rời. [G] Thôi [Em] cũng đành như chiếc que [G] diêm một lần loé [Em] lên Thắp đời em sáng lung [B7] linh, buồn một cõi [D7] riêng Những đêm [G] sâu, những canh [D7] thâu nghe nước mắt [C7] nặng giọt [B7] sầu. [G] Thôi [Em] cũng đành một kiếp rong [G] rêu một lần hoá [Em] thân Cuốn về phong kín tim [B7] ta một đời chói [D7] chang Những đam [G] mê, những ngô [D7] nghê với tình người [B7] nhỡ lời [Em] thề. [Am] Thôi cũng đành như tấm gương [E7] tan mờ phai vết [Am] xưa Xót dùm cho tấm thân [Dm] ta ngựa bầy đã xa Những đêm [C7] mơ thấy tan [E7] hoang hương tình vừa chớm muộn [Am] màng.

Video hướng dẫn