Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Cuộn trang

[F] Như có Bác [Dm] Hồ trong ngày [C] vui đại [Dm] thắng Lời bác [C] nay đã thành chiến [Dm] thắng huy [F] hoàng [Dm] Ba mươi năm đấu tranh giành toàn [Bb] vẹn non [Gm] sông Ba mươi năm dân [Dm] chủ cộng hoà [C] kháng chiến đã thành [F] công Việt [F] Nam [Dm] Hồ Chí [F] Minh, Việt [Dm] Nam Hồ Chí [C] Minh Việt [F] Nam [Dm] Hồ Chí [F] Minh, Việt [C] Nam Hồ Chí [F] Minh