1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như hạt cà phê

Thông Vi Vu
Nguồn: thanhcavietnam.net