1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như hương khói trầm (Như khói hương trầm)

Sơn Dương
Nguồn: thanhcavietnam.net