highlight chords
[Em]Như là người đến [D]thưa tội
[Bm]Trăm tội, có tội [Am]chưa hay?
[C]Như là lòng [Bm]hết mong đợi
[D]Mong gì? Bất [Em]diệt nơi đây?!
[C]Như là mình [Am]đã chết theo [Bm]thời gian
[Em]chết theo cơn mê này
[C]Như là mình [Am]đã chết đi [Em][Em]tình yêu, vì u mê
[C]Như là [Am]mình chết theo [Bm]thời gian
[Em]Chết theo cơn mê này
[C]Như là [Am]lòng đã [Em]chết đi [Em]mùa xuân...
[Em]Như là lòng hết âm [D]thầm
Ơ [Bm]hờ đêm hội mưa [Am]ngâu
[C]Như là lòng [Bm]chẳng u sầu
[D]Vui buồn câu [Em]chuyện nhân gian
[C]Như là mình [Am]đã chết theo [Bm]thời gian
[Em]Chết theo cơn mê này
[C]Như là lòng [Am]đã chết đi [Em][Em]tình yêu, vì u mê
[C]Như là [Am]mình đã chết [Bm]theo thời gian
[Em]Chết theo cơn mê này
[C]Như là [Am]lòng đã chết đi...
[C]Như là [Bm]mình đã chết đi...
[C]Như là lòng [Am]đã chết đi [Em]tình yêu...
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như Là

Lê Cát Trọng Lý
[Em]Như là người đến [D]thưa tội
[Bm]Trăm tội, có tội [Am]chưa hay?
[C]Như là lòng [Bm]hết mong đợi
[D]Mong gì? Bất [Em]diệt nơi đây?!
[C]Như là mình [Am]đã chết theo [Bm]thời gian
[Em]chết theo cơn mê này
[C]Như là mình [Am]đã chết đi [Em][Em]tình yêu, vì u mê
[C]Như là [Am]mình chết theo [Bm]thời gian
[Em]Chết theo cơn mê này
[C]Như là [Am]lòng đã [Em]chết đi [Em]mùa xuân...
[Em]Như là lòng hết âm [D]thầm
Ơ [Bm]hờ đêm hội mưa [Am]ngâu
[C]Như là lòng [Bm]chẳng u sầu
[D]Vui buồn câu [Em]chuyện nhân gian
[C]Như là mình [Am]đã chết theo [Bm]thời gian
[Em]Chết theo cơn mê này
[C]Như là lòng [Am]đã chết đi [Em][Em]tình yêu, vì u mê
[C]Như là [Am]mình đã chết [Bm]theo thời gian
[Em]Chết theo cơn mê này
[C]Như là [Am]lòng đã chết đi...
[C]Như là [Bm]mình đã chết đi...
[C]Như là lòng [Am]đã chết đi [Em]tình yêu...

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com