1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như màu nắng sân trường

Cuộn trang

1. [C] Ta gặp nhau một chiều nắng quê [G] hương Áo em vàng như màu [G7] nắng sân [C] trường [F] Ta mang nắng nhốt [Em] vào lớp [Am] học [Em] Lúc tan [Am] trường thả [D] nắng tung [G7] tăng. [C] Nắng ở đây lai màu Mỹ lai [G] Tây Áo ai vàng theo màu [G7] nắng phương [C] này [F] Ta thao thức thấy [Em] là mơ [Am] ngủ [Em] Nắng lên rồi sao lòng [G7] giá băng [C] thay. ĐK: [F] Hỡi anh em ai nhớ màu nắng [G] cũ Nhấp cùng [Am] ta vài ngụm đắng đổi thay [G] Ta kiên nhẫn ngồi bên [Em] bờ thất [Am] vọng [F] Vẫn chờ trông ngày thấy [G7] nắng Việt [C] Nam. 2. [C] Thôi từ đây thôi đành tắt trong [G] nhau Nắng sân trường êm đềm [phút ban [C] đầu [F] Bay theo hướng gió [Em] nào xa [Am] lạ [Em] Trái tim [Am] người nhẹ [D] hẫng như [G7] mây. [C] Ta gặp nhau một chiều nắng [G] Cali Nắng khô tàn em từng [G7] lá nhu [C][F] Ta chua xót đứng [Em] nhìn rơi [Am] rụng [Em] Nắng phai lòng hay lòng [G7] cố phôi [C] phai.

Video hướng dẫn