1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như Một Hòn Bi Xanh

Cuộn trang

Như một hòn bi [C]xanh, Trái đất này quay [F]tròn, Căn nhà ta nằm [G]trọn Trong lòng một quê [C]hương. Như một hòn bi [C]xanh, Trái đất này quay [F]tròn Đất già cho đời [G]trẻ Nên đời được yêu [C]luôn. Như một hòn bi [C]xanh Trái đất này quay [F]tròn Nơi này ta cùng [G]gặp Những ngày buồn vui [C]chung. Như một hòn bi [C]xanh Trái đất này quay [F]tròn Vô tình ta cùng [G]chọn Nơi này làm quê [C]hương. Đk: Này [C]em trong mỗi [F]con [G]tim Nhớ [F]mang [G]quê hương [Dm]của mình [C].

Video hướng dẫn