1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như một khúc nhạc buồn

Phạm Mạnh Cương

Nguồn: saigonocean.com