1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như một khúc nhạc buồn

Cuộn trang

/upload/sheet/pdf/NhuMotKhucNhacBuon.pdf

Video hướng dẫn