1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như một sự tình cờ

Phạm Vĩnh Sơn - Thơ: Lm. Nguyễn Công Đoan , SJ
Nguồn: thanhcavietnam.net