1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như một vết thương

Cuộn trang

Ðời sẽ [C] buồn như một chiều [Am] nao Hôn nhau lần [G] cuối hôn nhau lần [C] đầu Ðời sẽ [Am] buồn dài [F] lâu, ôi trái [G] sầu rực [G7] rỡ Ðời sẽ [C] là chưa vội tình [Am] sâu Hôn nhau lần [G] cuối hôn nhau lần [C] đầu Ðời sẽ [Am] buồn như chiều [G] hôm có cơn [C] mưa [G] rào Ðời sẽ [Am] buồn như chiều [G] đông nắng lên [Am] nương [C] dâu Ðã có nghìn [C] trùng trên môi người [G] tình Ðã dấu nụ tàn bên trong nụ [C] hồng Có chớm lạnh lùng trên môi nồng [G] nàn Có thoáng gập [G7] ghềnh trên con đường [C] mòn Ðời sẽ buồn như một vết [Am] thương Tình sẽ [F] buồn như là nấm [C] hoang Ôi hiu [G] quạnh với nến [C] tàn Bên nỗi [Am] lòng [G7] vắng [C] lạnh Ðời sẽ [C] buồn như một chiều [Am] nao Hôn nhau lần [G] cuối hôn nhau lần [C] đầu Tình bỗng [Am] là bể [F] dâu Tay vẫy [G] chào lạnh lẽo Ðời sẽ [G7] buồn như một vết [C] thương

Video hướng dẫn