highlight chords
Ðời sẽ [C] buồn như một chiều [Am] nao
Hôn nhau lần [G] cuối hôn nhau lần [C] đầu
Ðời sẽ [Am] buồn dài [F] lâu, ôi trái [G] sầu rực [G7] rỡ
Ðời sẽ [C] là chưa vội tình [Am] sâu
Hôn nhau lần [G] cuối hôn nhau lần [C] đầu
Ðời sẽ [Am] buồn như chiều [G] hôm có cơn [C] mưa [G] rào
Ðời sẽ [Am] buồn như chiều [G] đông nắng lên [Am] nương [C] dâu
Ðã có nghìn [C] trùng trên môi người [G] tình
Ðã dấu nụ tàn bên trong nụ [C] hồng
Có chớm lạnh lùng trên môi nồng [G] nàn
Có thoáng gập [G7] ghềnh trên con đường [C] mòn
Ðời sẽ buồn như một vết [Am] thương
Tình sẽ [F] buồn như là nấm [C] hoang
Ôi hiu [G] quạnh với nến [C] tàn
Bên nỗi [Am] lòng [G7] vắng [C] lạnh
Ðời sẽ [C] buồn như một chiều [Am] nao
Hôn nhau lần [G] cuối hôn nhau lần [C] đầu
Tình bỗng [Am] là bể [F] dâu
Tay vẫy [G] chào lạnh lẽo
Ðời sẽ [G7] buồn như một vết [C] thương
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như một vết thương

Trịnh Công Sơn
Ðời sẽ [C] buồn như một chiều [Am] nao
Hôn nhau lần [G] cuối hôn nhau lần [C] đầu
Ðời sẽ [Am] buồn dài [F] lâu, ôi trái [G] sầu rực [G7] rỡ
Ðời sẽ [C] là chưa vội tình [Am] sâu
Hôn nhau lần [G] cuối hôn nhau lần [C] đầu
Ðời sẽ [Am] buồn như chiều [G] hôm có cơn [C] mưa [G] rào
Ðời sẽ [Am] buồn như chiều [G] đông nắng lên [Am] nương [C] dâu
Ðã có nghìn [C] trùng trên môi người [G] tình
Ðã dấu nụ tàn bên trong nụ [C] hồng
Có chớm lạnh lùng trên môi nồng [G] nàn
Có thoáng gập [G7] ghềnh trên con đường [C] mòn
Ðời sẽ buồn như một vết [Am] thương
Tình sẽ [F] buồn như là nấm [C] hoang
Ôi hiu [G] quạnh với nến [C] tàn
Bên nỗi [Am] lòng [G7] vắng [C] lạnh
Ðời sẽ [C] buồn như một chiều [Am] nao
Hôn nhau lần [G] cuối hôn nhau lần [C] đầu
Tình bỗng [Am] là bể [F] dâu
Tay vẫy [G] chào lạnh lẽo
Ðời sẽ [G7] buồn như một vết [C] thương

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com