highlight chords
[G] Như mùa thu trút [C] lá vàng
Ngậm ngùi em khóc cho [F] tuổi thơ qua mau
Hồn nhiên cũng [G7] rơi khỏi tầm tay với [C] xa
[G] Trên từng thung lũng [G7] buồn
Em lệ nhoà trên [C] tóc.
[Am] Trên từng thung lũng [Em] buồn
Từng thung lũng [F] buồn
Mùa thu đã trở [C] mình trên gót [Am] nhỏ
Dìu em đến [G] người
Bằng vòng tay nâng [G7] niu hạnh [C] phúc.
[Am] Trên từng cơn lốc [Em] mềm
Hồn em đã [F] ngủ vùi trong tiếng [C] thở
Tình tôi cũng [Am] mù theo cơn lũ [G7] nào
Là lần em đã [D7] khóc cho tình [C] yêu.
Em như ngọn buồn [F] rơi
Tuổi thơ ngây đã [Dm] xếp chân môi [Am7] hồng
[C] Em rơi vào đời [F] tôi
Tình yêu em khôn [Am] lớn trong dịu [G] dàng
Ôi nỗi dịu [D7] dàng nào đã ngời [E7] sáng
Trên môi [Fm] người.
[G] Trên từng cơn lốc [C] xoay đời
Thuyền tình đã đắm trong [F] vòng tay u mê
Dù ta có [G7] đi trên [Am] nghìn thu đắng [C] cay
[G] Trên từng nỗi khốn [D7] cùng
[G7] Nhưng tình đôi ta [D7] biết bao giờ [C] nguôi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Như ngọn buồn rơi

Từ Công Phụng
[G] Như mùa thu trút [C] lá vàng
Ngậm ngùi em khóc cho [F] tuổi thơ qua mau
Hồn nhiên cũng [G7] rơi khỏi tầm tay với [C] xa
[G] Trên từng thung lũng [G7] buồn
Em lệ nhoà trên [C] tóc.
[Am] Trên từng thung lũng [Em] buồn
Từng thung lũng [F] buồn
Mùa thu đã trở [C] mình trên gót [Am] nhỏ
Dìu em đến [G] người
Bằng vòng tay nâng [G7] niu hạnh [C] phúc.
[Am] Trên từng cơn lốc [Em] mềm
Hồn em đã [F] ngủ vùi trong tiếng [C] thở
Tình tôi cũng [Am] mù theo cơn lũ [G7] nào
Là lần em đã [D7] khóc cho tình [C] yêu.
Em như ngọn buồn [F] rơi
Tuổi thơ ngây đã [Dm] xếp chân môi [Am7] hồng
[C] Em rơi vào đời [F] tôi
Tình yêu em khôn [Am] lớn trong dịu [G] dàng
Ôi nỗi dịu [D7] dàng nào đã ngời [E7] sáng
Trên môi [Fm] người.
[G] Trên từng cơn lốc [C] xoay đời
Thuyền tình đã đắm trong [F] vòng tay u mê
Dù ta có [G7] đi trên [Am] nghìn thu đắng [C] cay
[G] Trên từng nỗi khốn [D7] cùng
[G7] Nhưng tình đôi ta [D7] biết bao giờ [C] nguôi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com