1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những ánh sao đêm

Phan Huỳnh Điểu (Trịnh Minh Cường soạn cho độc tấu guitar)
Nguồn: saigonocean.com