1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhưng anh yêu em nhiều hơn

Cuộn trang

[D] [A] [Bm] Ở một nơi nào kh ác chúng ta khôn g bao giờ gặp nh au. [G] [A] [D] Một thời nào kh ác anh chỉ là một người biết e m. [G] [Em] [D] [A] [Bm] Và một giây phút k hác chậm lại em không đến trong gi ấc mơ của an h. [Em] [A7] [D] Cuộc sống m ới vẫn sẽ bắt đầu cho a nh. [D] [A] [Bm] Ở một nơi nào k hác tên em rồi anh cũng lại q uên. [G] [A] [D] [A7] Một thời nào kh ác khi em v ề không làm nhớ thêm. [G] [A] [D] [Bm] Và một giây phút k hác chẳng có n hau những con đ ường đưa anh về đ âu. [Em] [A] [D] [A7] Nếu xa nh au hôm nay cũng đ âu buồn thế. [D] [F#m] [Bm] [A] [D] [Bm] Để ngày xưa ngủ yên mình đã c ó phút giây êm đề m rời xa em như xa n hà cảm ơn ngày đã qua. [Em] [A] [A7] Những vui buồn cho ta lớn thêm. [D] [F#m] [Bm] [A] [D] [Bm] Phải rời xa tình y êu mình đã n ói với nhau rất n hiều. Cho an h nói thêm mộ t điều dù mai phả i lãng quên. [Em] [Bm] [A] [G] [D] Có ai kia bên em thang năm qu a yeu thêm nhưng riêng anh yêu em nhiều h ơn.

Video hướng dẫn