highlight chords
				                     [D]        [A]        [Bm] 
Ở một nơi nào kh ác chúng ta khôn g bao giờ gặp nh au. 
        [G]     [A]         [D] 
Một thời nào kh ác anh chỉ là một người biết e m. 
          [G]    [Em]     [D]      [A]      [Bm] 
Và một giây phút k hác chậm lại em không đến trong gi ấc mơ của an h. 
      [Em]      [A7]    [D]  
Cuộc sống m ới vẫn sẽ bắt đầu cho a nh. 
 

        [D]     [A]         [Bm]  
Ở một nơi nào k hác tên em rồi anh cũng lại q uên. 
        [G]     [A]       [D]   [A7] 
Một thời nào kh ác khi em v ề không làm nhớ thêm. 
          [G]       [A]       [D]        [Bm] 
Và một giây phút k hác chẳng có n hau những con đ ường đưa anh về đ âu. 
     [Em]        [A]    [D]  [A7] 
Nếu xa nh au hôm nay cũng đ âu buồn thế. 
 

          [D]     [F#m]       [Bm]    [A]     [D]        [Bm]  
Để ngày xưa ngủ yên mình đã c ó phút giây êm đề m rời xa em như xa n hà cảm ơn ngày đã qua. 
     [Em]       [A]   [A7] 
Những vui buồn cho ta lớn thêm. 
          [D]      [F#m]       [Bm]     [A]      [D]        [Bm]      
Phải rời xa tình y êu mình đã n ói với nhau rất n hiều. Cho an h nói thêm mộ t điều dù mai phả i lãng quên. 
      [Em]         [Bm]            [A]   [G]    [D]  
Có ai kia bên em thang năm qu a yeu thêm nhưng riêng anh yêu em nhiều h ơn. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhưng anh yêu em nhiều hơn

				                     [D]        [A]        [Bm] 
Ở một nơi nào kh ác chúng ta khôn g bao giờ gặp nh au. 
        [G]     [A]         [D] 
Một thời nào kh ác anh chỉ là một người biết e m. 
          [G]    [Em]     [D]      [A]      [Bm] 
Và một giây phút k hác chậm lại em không đến trong gi ấc mơ của an h. 
      [Em]      [A7]    [D]  
Cuộc sống m ới vẫn sẽ bắt đầu cho a nh. 
 

        [D]     [A]         [Bm]  
Ở một nơi nào k hác tên em rồi anh cũng lại q uên. 
        [G]     [A]       [D]   [A7] 
Một thời nào kh ác khi em v ề không làm nhớ thêm. 
          [G]       [A]       [D]        [Bm] 
Và một giây phút k hác chẳng có n hau những con đ ường đưa anh về đ âu. 
     [Em]        [A]    [D]  [A7] 
Nếu xa nh au hôm nay cũng đ âu buồn thế. 
 

          [D]     [F#m]       [Bm]    [A]     [D]        [Bm]  
Để ngày xưa ngủ yên mình đã c ó phút giây êm đề m rời xa em như xa n hà cảm ơn ngày đã qua. 
     [Em]       [A]   [A7] 
Những vui buồn cho ta lớn thêm. 
          [D]      [F#m]       [Bm]     [A]      [D]        [Bm]      
Phải rời xa tình y êu mình đã n ói với nhau rất n hiều. Cho an h nói thêm mộ t điều dù mai phả i lãng quên. 
      [Em]         [Bm]            [A]   [G]    [D]  
Có ai kia bên em thang năm qu a yeu thêm nhưng riêng anh yêu em nhiều h ơn. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com