highlight chords
Tone gốc D#m
Nổ máy [Em]lên,
cùng bạn bè [C]ta đam mê những [G]cung đường dài xuôi [Em]ngược miền xa lắc lơ,
để [C]bánh xe cuộc [D]đời lăn
Niềm [Em]vui khám phá,
có biết [D]bao nhiêu điều khi thiên nhiên đãi ưu và cuộc [Em]sống bốn phương
[Em]Đường dài học những [D]sàng khôn

Đk:
Vì đời là [Em]những chuyến đi dài, những giấc mơ dài
Để được [C]sống với đam mê, dẫu có dại khờ
Rồi có [G]lúc vượt qua bao nhiêu bão [D]bùng
Vì đời là [Em]những chuyến đi dài, những giấc mơ dài
Để được [C]sống với đam mê, dẫu có dại khờ
Luyện ý [G]chí vượt qua bao nhiêu khó [D]khăn
Thử thách trên những chặng [Em]đường

Nổ máy [Em]lên,
cùng bạn bè [C]ta đam mê những [G]cung đường dài xuôi [Em]ngược miền xa lắc lơ,
để [C]bánh xe cuộc [D]đời lăn
Niềm [Em]vui khám phá,
có biết [D]bao nhiêu điều khi thiên nhiên đãi ưu và cuộc [Em]sống bốn phương
[Em]Đường dài học những [D]sàng khôn

Đk:
Vì đời là [Em]những chuyến đi dài, những giấc mơ dài
Để được [C]sống với đam mê, dẫu có dại khờ
Rồi có [G]lúc vượt qua bao nhiêu bão [D]giông
Vì đời là [Em]những chuyến đi dài, những giấc mơ dài
Để được [C]sống với đam mê, dẫu có dại khờ
Luyện ý [G]chí vượt qua bao nhiêu khó [D]khăn
Thử thách trên những chặng [Em]đường
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những Chuyến Đi Dài

Trần Lập
Tone gốc D#m
Nổ máy [Em]lên,
cùng bạn bè [C]ta đam mê những [G]cung đường dài xuôi [Em]ngược miền xa lắc lơ,
để [C]bánh xe cuộc [D]đời lăn
Niềm [Em]vui khám phá,
có biết [D]bao nhiêu điều khi thiên nhiên đãi ưu và cuộc [Em]sống bốn phương
[Em]Đường dài học những [D]sàng khôn

Đk:
Vì đời là [Em]những chuyến đi dài, những giấc mơ dài
Để được [C]sống với đam mê, dẫu có dại khờ
Rồi có [G]lúc vượt qua bao nhiêu bão [D]bùng
Vì đời là [Em]những chuyến đi dài, những giấc mơ dài
Để được [C]sống với đam mê, dẫu có dại khờ
Luyện ý [G]chí vượt qua bao nhiêu khó [D]khăn
Thử thách trên những chặng [Em]đường

Nổ máy [Em]lên,
cùng bạn bè [C]ta đam mê những [G]cung đường dài xuôi [Em]ngược miền xa lắc lơ,
để [C]bánh xe cuộc [D]đời lăn
Niềm [Em]vui khám phá,
có biết [D]bao nhiêu điều khi thiên nhiên đãi ưu và cuộc [Em]sống bốn phương
[Em]Đường dài học những [D]sàng khôn

Đk:
Vì đời là [Em]những chuyến đi dài, những giấc mơ dài
Để được [C]sống với đam mê, dẫu có dại khờ
Rồi có [G]lúc vượt qua bao nhiêu bão [D]giông
Vì đời là [Em]những chuyến đi dài, những giấc mơ dài
Để được [C]sống với đam mê, dẫu có dại khờ
Luyện ý [G]chí vượt qua bao nhiêu khó [D]khăn
Thử thách trên những chặng [Em]đường

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com