Những Chuyến Đi Dài

≣≣
Tone gốc D#m - Capo 6 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=sNrTeBwCd3o 
 
Nổ máy [Am]lên, 
cùng bạn bè [F]ta đam mê những [C]cung đường dài xuôi [Am]ngược miền xa lắc lơ, 
để [F]bánh xe cuộc [G]đời lăn 
Niềm [Am]vui khám phá, 
có biết [G]bao nhiêu điều khi thiên nhiên đãi ưu và cuộc [Am]sống bốn phương 
[Am]Đường dài học những [G]sàng khôn 
 
Đk: 
Vì đời là [Am]những chuyến đi dài, những giấc mơ dài 
Để được [F]sống với đam mê, dẫu có dại khờ 
Rồi có [C]lúc vượt qua bao nhiêu bão [G]bùng 
Vì đời là [Am]những chuyến đi dài, những giấc mơ dài 
Để được [F]sống với đam mê, dẫu có dại khờ 
Luyện ý [C]chí vượt qua bao nhiêu khó [G]khăn 
Thử thách trên những chặng [Am]đường 
 
Nổ máy [Am]lên, 
cùng bạn bè [F]ta đam mê những [C]cung đường dài xuôi [Am]ngược miền xa lắc lơ, 
để [F]bánh xe cuộc [G]đời lăn 
Niềm [Am]vui khám phá, 
có biết [G]bao nhiêu điều khi thiên nhiên đãi ưu và cuộc [Am]sống bốn phương 
[Am]Đường dài học những [G]sàng khôn 
 
Đk: 
Vì đời là [Am]những chuyến đi dài, những giấc mơ dài 
Để được [F]sống với đam mê, dẫu có dại khờ 
Rồi có [C]lúc vượt qua bao nhiêu bão [G]giông 
Vì đời là [Am]những chuyến đi dài, những giấc mơ dài 
Để được [F]sống với đam mê, dẫu có dại khờ 
Luyện ý [C]chí vượt qua bao nhiêu khó [G]khăn 
Thử thách trên những chặng [Am]đường
Danh sách hợp âm (Click để tắt)