1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những con đường trắng

Cuộn trang

Ngày [C] xưa Huế có con đường trắng Ơi con đường [G] trắng [Em] Áo trắng đơn sơ Áo trắng ngây [Dm] thơ, áo trắng như [Am] mơ, áo trắng học [G] trò Nàng Tôn [C] Nữ tóc nghiêng vành nón Ơi nghiêng vành [G] nón [Am] tiếng guốc khua [F] vang Ánh mắt mênh [Dm] mang, ríu rít như [G] chim khắng khít tìm [C] đàn Các em [Am] đi vàng thu, lá thu [Dm] bay Ðường [G] lên trường Ðồng [Am] Khánh gió heo [G] may Tôi đứng [Dm]chờ bên [C] dòng Hương xanh [Em] ngát Nghe lòng [G] mình xao [Dm] xuyến, ngất ngây [C] say Hò: [Dm] Hò ơ... ờ... ơ... ơ... í... í... i... à... [C] ơi Ngày nay Huế có nhiều con đường trắng [G] Áo qua Ðông [Am] Ba, áo về Thượng [Dm] Tứ Áo lên Bến [C] Ngự. áo ngược Phủ [G] Cam Ðầu [Dm] xanh mà ai quấn khăn [Am] tang Mùa xuân héo [Dm] hắt, chứ mùa xuân héo hắt, Dấu hờn chưa [G] nguôi … hò ơi... Ngày [C] nay Huế có nhiều con đường trắng Ơi con đường [G] trắng [Em] áo chế thương đau Nước mắt tuôn [Dm] mau, áo trắng ngây [Am] ngây áo trắng lạnh [G] người Còn đâu [C] nữa những con đường trắng Những con đường [G] trắng, [Am] Cuối phố Ðông [F] Ba Áo trắng đi [Dm] qua, áo trắng ngây [G] thơ, bóng dáng ngọc [C] ngà

Video hướng dẫn