highlight chords
Ngày [C] xưa Huế có con đường trắng
Ơi con đường [G] trắng [Em] Áo trắng đơn sơ
Áo trắng ngây [Dm] thơ, áo trắng như [Am] mơ, áo trắng học [G] trò
Nàng Tôn [C] Nữ tóc nghiêng vành nón
Ơi nghiêng vành [G] nón [Am] tiếng guốc khua [F] vang
Ánh mắt mênh [Dm] mang, ríu rít như [G] chim khắng khít tìm [C] đàn
Các em [Am] đi vàng thu, lá thu [Dm] bay
Ðường [G] lên trường Ðồng [Am] Khánh gió heo [G] may
Tôi đứng [Dm]chờ bên [C] dòng Hương xanh [Em] ngát
Nghe lòng [G] mình xao [Dm] xuyến, ngất ngây [C] say
Hò:
[Dm] Hò ơ... ờ... ơ... ơ... í... í... i... à... [C] ơi 
Ngày nay Huế có nhiều con đường trắng [G] 
Áo qua Ðông [Am] Ba, áo về Thượng [Dm] Tứ
Áo lên Bến [C] Ngự. áo ngược Phủ [G] Cam
Ðầu [Dm] xanh mà ai quấn khăn [Am] tang
Mùa xuân héo [Dm] hắt, chứ mùa xuân héo hắt, 
Dấu hờn chưa [G] nguôi … hò ơi...
Ngày [C] nay Huế có nhiều con đường trắng
Ơi con đường [G] trắng [Em] áo chế thương đau
Nước mắt tuôn [Dm] mau, áo trắng ngây [Am] ngây áo trắng lạnh [G] người
Còn đâu [C] nữa những con đường trắng 
Những con đường [G] trắng, [Am] Cuối phố Ðông [F] Ba
Áo trắng đi [Dm] qua, áo trắng ngây [G] thơ, bóng dáng ngọc [C] ngà
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những con đường trắng

Trầm Tử Thiêng
Ngày [C] xưa Huế có con đường trắng
Ơi con đường [G] trắng [Em] Áo trắng đơn sơ
Áo trắng ngây [Dm] thơ, áo trắng như [Am] mơ, áo trắng học [G] trò
Nàng Tôn [C] Nữ tóc nghiêng vành nón
Ơi nghiêng vành [G] nón [Am] tiếng guốc khua [F] vang
Ánh mắt mênh [Dm] mang, ríu rít như [G] chim khắng khít tìm [C] đàn
Các em [Am] đi vàng thu, lá thu [Dm] bay
Ðường [G] lên trường Ðồng [Am] Khánh gió heo [G] may
Tôi đứng [Dm]chờ bên [C] dòng Hương xanh [Em] ngát
Nghe lòng [G] mình xao [Dm] xuyến, ngất ngây [C] say
Hò:
[Dm] Hò ơ... ờ... ơ... ơ... í... í... i... à... [C] ơi 
Ngày nay Huế có nhiều con đường trắng [G] 
Áo qua Ðông [Am] Ba, áo về Thượng [Dm] Tứ
Áo lên Bến [C] Ngự. áo ngược Phủ [G] Cam
Ðầu [Dm] xanh mà ai quấn khăn [Am] tang
Mùa xuân héo [Dm] hắt, chứ mùa xuân héo hắt, 
Dấu hờn chưa [G] nguôi … hò ơi...
Ngày [C] nay Huế có nhiều con đường trắng
Ơi con đường [G] trắng [Em] áo chế thương đau
Nước mắt tuôn [Dm] mau, áo trắng ngây [Am] ngây áo trắng lạnh [G] người
Còn đâu [C] nữa những con đường trắng 
Những con đường [G] trắng, [Am] Cuối phố Ðông [F] Ba
Áo trắng đi [Dm] qua, áo trắng ngây [G] thơ, bóng dáng ngọc [C] ngà

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com