1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những cuộc tình tan vỡ

Cuộn trang

1. Rồi sẽ có một [Em] thời Cuộc tình rồi vỡ [D] đôi Ta lôi kéo nhau [C] đi Như một lũ tình [B7] si Từ khắp những nẻo [Em] đường Người [E7] tìm nhau trăm [Am] hướng Những [D] cánh bướm màu [G] đen Như [C] quên lối vườn [B7] tiên Nên hoa cũng dại [Em] điên ĐK: Ta tìm [Em] người như sông tìm ra [Am] biển Người tìm [Em] ta như biển ngược về sông Gỡ đôi [D] tay là tình thả bay như diều không [B7] dây Người tìm ta bao la nơi biển [Em] Bắc Ta tìm [G] người ở tận cuối biển [C] Đông Hỡi [Em] ôi tìm [G] nhau như thể tìm [B7] chim 2. Và chớ có ngỡ [Em] ngàng Tình nào chẳng vỡ [D] tan? Ta lê bước lang [C] thang Như một lũ mèo [B7] hoang Và cũng chớ bẽ [Em] bàng Dã tràng [E7] đi se [Am] cát Gió rét lúc tịch [G] liêu Hay [C] trong nắng lửa [B7] thiêu Đi vun sới tình [Em] yêu * Rồi sẽ có một [F] ngày Cuộc tình phải tan [D] vỡ Chỉ còn lại thương [Am] nhớ Ở lòng người đi [B7] tìm Đi tìm [Em] nhau

Video hướng dẫn