1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những điều thiêng liêng (Sacred things)

Cuộn trang

Những điều thiêng liêng 
(Sacred things) 
Tác giả: HT. Thích Chân Quang. 
Hợp âm viết ở Tone [C] ( Nam) 

Lời 1: 
[G7] Ai sẽ sống trên cuộc [C] đời, [G] quên chưa ngắm cánh hoa [C] rơi? 
[F] Ai đi lướt qua phận [Am] người, [F] chưa nghe tiếng ru vời [G] vợi? 
[C] Canh khuya tiếng chuông diệu [G] huyền, [F] đưa ta đến nơi bình [Am] yên. 
[G] Yêu thương nước non ngập [C] lòng, [C] trăm con suối qua dòng [C] sông . 
 
Những [C] điều rất thiêng [G7] liêng, 
Cho [F] ta qua muộn [C] phiền. 
Mang [Am] hạnh phúc bay [C] lên, 
Thêm [F] nhiều tình yêu [G] mến. 
Những [Am] điều rất thiêng [C] liêng, 
Soi [C7] thênh thang mọi [G] miền, 
Ươm [F] thành ước mơ [C] xa, 
Ta [Dm] bên nhau hiền [C] hòa, 
Cho [F] cuộc sống thăng [C] hoa [F] [C]
 
[C] Ánh mắt mẹ [C7] già, hoặc [G] khói lúc chiều [F] tà. 
[C] Hoa bay ngát [C] hương, vầng [Fsus2] trăng xưa nhớ [G] thương. 
[G] Chùa cội cây [C] cao, trái [Am] tim ta dạt [C] dào. 
[F] Xin con người [G] sẽ biết [F] thương [G]nhau thật [Am] nhiều. [F] [C] 
 
Còn [C] đó giữa thế giới, tiếng [Am] kinh rất nhiệm [C7] mầu. 
Cuộc [G] sống, vẫn lấp [G7] lánh, biết [F] bao [G]điều thiêng [C] liêng [G] [F] [C]  
(dạo nhạc) 
Lời 2: 
 
[G7] Ai sẽ sống trên cuộc [C] đời, [G] quên chưa thức giữa đêm [C] khuya. 
[F] Xem trăng chiếu qua vườn [Am] nhà, [C] hương theo gió bay hiền [G] hòa. 
[C] Ai mơ giấc mơ thật [G] thà, [C] chim tung cánh bay về [Am] xa 
[G] Yêu thương những trang sử [C] vàng, [C] quê hương đứng lên vẻ [C] vang [G]
 
Những [C] điều rất thiêng [G7] liêng, 
Cho [F] ta qua muộn [C] phiền. 
Mang [Am] hạnh phúc bay [C] lên, 
Thêm [F] nhiều tình yêu [G] mến. 
Những [Am] điều rất thiêng [C] liêng, 
Như [C7] đêm xuân diệu [G] hiền. 
Hoa [F] nở đón ban [C] mai, 
Ta [Dm] đi qua cuộc [C] đời, 
Yêu [F] từng cánh hoa [C] rơi [F] [C]
 
[C] Ánh mắt mẹ [C7] già, hoặc [G] khói lúc chiều [F] tà. 
[C] Hoa bay ngát [C] hương, vầng [Fsus2] trăng xưa nhớ [G] thương. 
[G] Chùa cội cây [C] cao, trái [Am] tim ta dạt [C] dào. 
[F] Xin con người [G] sẽ biết [F] thương [G]nhau thật [Am] nhiều. [F] [C] 
 
Còn [C] đó giữa thế giới, tiếng [Am] kinh rất nhiệm [C7] mầu. 
Cuộc [G] sống, vẫn lấp [G7] lánh, biết [F] bao [G]điều thiêng [C] liêng [G] [F] [C]  
(hết). 
 
Lời tiếng Anh: 
[G7]Who has not once in [C]life, [G]looked a falling flo-[C]wer? 
[F]Who hurried through this [Am]world, [C]without a mother’s [G]song? 
[C]Temple bell sounds [G]at night, [C]help calm down our [Am]mind. 
[G]My love’s just for coun-[C]try, as streams flow into [C]sea [G]
 
Ma-[C]ny sacred [G7]things, take [F]out our trou-[C]ble, 
Raise [Am]up happi-[C]ness, crea-[F]te love for [G]life. 
Ma-[Am]ny sacred [C]things, [C7]shine on every-[G]where, 
Give [F]aspira-[C]tion, add [Dm]more friendly [C]smiles. 
We [F]fly with our [C]wings [F] [C]
 
[C]Gaze of mo-[C7]ther, or [G]smoke in sun-[F]set. 
[C]Smell of flow-[C]ers, old [C7]moon in my [C]heart. 
[G]Temple’s sublime [C]tree, all [Am]touch our [C]hearts. 
[F]And we can [G]live with [C]love toge-[Am]ther. 
 
Thers’s [A]still in the [A]world chant [Am]of holi-[C7]ness, 
And [Dm]life never [G]lacks sa-[F]cred things to [C]share [G][F][C][C]
 

Video hướng dẫn