1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những đôi mắt mang hình viên đạn

Cuộn trang

1. Đoàn quân vội [Am] đi đi về biên giới Cũng từ biên giới về [E7] những bầy trẻ [Am] nhỏ Đoàn quân lặng [E7] im nhìn đàn em [F] bé Từng đôi mắt đen xoe [Am] tròn Từng đôi mắt mang hình viên đạn. Từng đôi mắt [Dm] sáng lên cháy lên như ngàn [Am] viên đạn Từng đôi mắt quê [Dm] hương trao cho đoàn [G] quân Người chiến [C] sĩ hãy giữ [E7] lấy. 2. Đoàn quân vội [Am] đi đi về biên giới Cũng từ biên giới về [E7] những người mẹ [Am] già Đoàn quân lặng [E7] im, ngược dòng người [F] đi Một đôi mắt bao lần tiễn [Am] biệt Một đôi mắt bao lần ước hẹn. Một đôi mắt [Dm] sáng lên, [Am] cháy lên muôn vàn ánh lửa kìa Đôi mắt quê [Dm] hương trông theo đoàn [G] quân Người chiến [C] sĩ hãy giữ [E7] lấy Trút lên [Dm] quân xâm [E7] lược dã [Am] man.

Video hướng dẫn