1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những đóm mắt hỏa châu

Cuộn trang

Có những đêm [Em] dài, anh [B7] ngồi nhìn hoả châu [Em] rơi Nghe vùng tâm [Am] tư cháy [C] đỏ xoay ngang lưng [B7] trời Những [Em] đóm mắt hoả [Am] châu bừng [C] lên trong màn [G] tối Như mắt em sáng [C] ngời, theo [D] anh đi ngàn [G] lối Những đêm không [Em] ngủ Anh ngồi tâm [B7] sự cùng hoả châu [Em] rơi Ôi đẹp làm [Em] sao, màu hoả [E] châu Ðêm đêm tô son, tô phấn những con [E] đường Ôi những con [E] đường mang nặng đau [B7] thương Cho [A] anh nhận diện quê [B7] hương giữa đêm đen [E] buồn Bằng những dòng sông chảy [C] xuôi đêm [Am] trường Ôi những dòng [B7] sông nhẫn nhục đau [Em] thương Dưới ánh châu [Em] hồng, anh [B7] ngồi gọi thầm tên [Em] em Mơ một ngày [Am] mai pháo [C] nổ vang trên lối [B7] về Những [Em] đóm mắt hoả [Am] châu là [C] hoa đăng ngày [G] cưới Khi chiến chinh hết [C] rồi, tương [D] lai ta tìm [G] tới Có nhau trong [Em] đời Đêm trường không [B7] sợ lạc loài yêu [Em] thương

Video hướng dẫn