1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những gì còn lại

Cuộn trang

Bây giờ người [Gm] ta nói [Am] chuyện đổi thay [Dm] trái tim Và mươi năm [Gm] sau người ta sẽ [F] nói chuyện thay [Dm] trí nhớ Và này em [Gm] hỡi đến lúc đó con người sẽ [Dm] sống Sẽ [F] thương và sẽ [Gm] nhớ qua con [F] tim xa [Dm] lạ Và lúc [F] đó con [Gm] người sẽ [C] nói cười trong [Am] trí nhớ không [Dm] quen. Bây giờ người [Gm] ta nói [Am] chuyện đổi thay [Dm] mắt môi Và mươi năm [Gm] sau người ta sẽ [F] nói chuyện thay [Dm] quá khứ Và này em [Gm] hỡi đến lúc đó con người sẽ [Dm] sống Sẽ [F] thương và sẽ [Gm] nhớ qua dung [F] nhan xa [Dm] lạ Và [F] lúc đó con [Gm] người sẽ [C] đi về trong [Am] quá khứ không [Dm] quen. [Dm] Ta hãy yêu nhau khi vẫn còn con tim chân [Am] thật [Dm] Ta hãy yêu nhau khi vẫn còn quá khứ thân [F] quen Và hãy yêu [Gm] nhau khi vẫn [Am] còn mái [Dm] tóc, làn [F] môi, ánh [Gm] mắt nụ [Dm] cười Hãy [Am] yêu nhau khi vẫn còn những gì của [Dm] chúng ta.

Video hướng dẫn