1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những giọt không

Cuộn trang

[Am] Mát [C] lòng Nhờ [G] những giọt [C] không Bỗng [Dm] đâu Thuyền [Am] đã sang [G] sông Tới [E] bờ ! cát mềm Bãi vắng nguyền [Am] xưa

Video hướng dẫn