highlight chords
Thôi chia tay anh, người bạn thân [F] ơi [C] [F] 
Ta quen nhau khi ta mới lên [Gm] năm hoặc mười
Leo lên cây [C] chơi hay lên đồi [F] chơi [C] [F] 
Tình ta mới lớn lên còn [Gm] non
Và hai [C] đứa có chung quả [F] tim
Thôi chia tay anh, đời bao lẽ [F] sống [C] [F] 
Đôi ta rong chơi đã quá xa [Gm] bao ngày mộng
Khi ta hai [C] mươi trốn vui cùng [F] nhau [C] [F] 
Người con gái vẫn xinh đẹp [Gm] lâu [C]
Thì ta vẫn sống đây ! Phải [F] không ?
Và khi [F] xưa đôi ta vui biết bao [Gm] nhiêu mùa trong nắng trời !
Mà giờ [C] đây ta leo chơi trên bao con đồi mầu đã [F] phai
Con xin cha yêu cầu nguyện cho [F] con [C] [F] 
Khi xưa con hư thân khiến cho [Gm] cha buồn lòng
Cha thương yêu [C] con, nên răn dạy [F] con [C] [F] 
Vì con đã quá mê đàn [Gm] ca
Vì con [C] đã quá mơ tình [F] xa
Con chia tay cha, đời bao lẽ [F] sống [C] [F] 
Khi chim ca vang, mây vẫn bay [Gm] trong trời hồng
Xuân sang mênh [C] mông khắp nơi chờ [F] mong [C] [F] 
Ðàn con nít vẫn chơi đùa [Gm] vang [C] 
Thì con vẫn có cha, phải [F] không ?
Và khi [F] xưa,cha con ta sống biết [Gm] bao mùa vui, tháng hạ
Mà đường [C] xa, hay câu ca nay đã tan thành bụi bay [F] xa 
Và khi [Ab] xưa,cha con ta sống biết [Bbm] bao mùa vui, tháng hạ
Mà đường [Eb] xa, hay câu ca nay đã tan thành bụi bay [Ab] xa 
Ôi ôi em yêu đành biệt ly [F] em [C] [F] 
Em ban cho anh cơn nắng tới [Gm] trong hạ hồng
Em ban cho [C] anh những ân tình [F] sâu [C] [F] 
Đời vấp ngã có em nhẹ [Gm] nâng
Lòng yếu [C] đuối có em dựa [F] thân
Em yêu em yêu, đời bao lẽ [F] sống [C] [F] 
Khi chim ca vang, mây vẫn bay [Gm] trên trời hồng
Xuân sang mênh [C] mông khắp nơi chờ [F] mong [C] [F] 
Vườn hoa thắm vẫn tươi mầu [Gm] luôn [C] 
Thì ta vẫn có nhau, phải [F] không ?
Và khi [F] xưa ta yêu nhau sống biết [Gm] bao ngày trong nắng đẹp
Mà ngôi [C] sao, đôi ta mơ nay đã rơi rụng ngoài hiển [F] xa
Và khi [Ab] xưa ta yêu nhau Sống biết [Bbm] bao ngày trong nắng đẹp
Mà ngôi [Eb] sao, đôi ta mơ nay đã rơi rụng ngoài hiển [Ab] xa
Và khi [A] xưa ta yêu nhau Sống biết [Bm] bao ngày trong nắng đẹp
Mà ngôi [E] sao, đôi ta mơ nay đã rơi rụng ngoài hiển [A] xa
Và khi [A] xưa ta yêu nhau Sống biết [Bm] bao ngày trong nắng đẹp
Mà ngôi [E] sao, đôi ta mơ nay đã rơi rụng ngoài hiển [A] xa
------------------------------------
Goodbye to you my trusted [F] friend [C] [F]
We've known each other since we were [Gm] nine or ten
Together [C] we've climbed hills and [F] trees [C] [F]
Learned of love and [Gm] ABC's
Skinned our [C] hearts and skinned our [F] knees 
Goodbye my friend it's hard to [F] die [C] [F] 
When all the birds are singing [Gm] in the sky
Now that [C] spring is in the [F] air [C] [F] 
Pretty girls are every [Gm] where [C]
Think of me and I'll be [F] there 
We had [F] joy we had fun we had [Gm] seasons in the sun
But the [C] hills that we climbed were just seasons out of [F] time 
Goodbye papa, please pray for [F] me [C] [F] 
I was the black sheep of the [Gm] family
You've tried to [C] teach me right from [F] wrong [C] [F] 
Too much wine and too much [Gm] song
Wonder [C] how I got [F] along 
Goodbye papa it's hard to [F] die
When all the birds are singing [Gm] in the sky
Now that [C] spring is in the [F] air
Little children every [Gm] where [C]
When you see them I'll be there 
We had [F] joy we had fun we had [Gm] seasons in the sun
But the [C] wine and the song like the seasons have all [F] gone 
We had [Ab] joy we had fun we had [Bbm] seasons in the sun
But the [Eb] wine and the song like the seasons have all [Ab] gone
Goodbye Michelle my little [F] one
You gave me love and helped me [Gm] find the sun
And every [C] time that I was [F] down
You would always come [Gm] around
And get my [C] feet back on the [F] ground 
Goodbye Michelle it's hard to [F] die [C] [F]
When all the birds are singing [Gm] in the sky
Now that [C] spring is in the [F] air [C] [F] 
With the flowers every [Gm] where [C]
I wish [C] that we could both be [F] there
We had [F] joy we had fun we had [Gm] seasons in the sun
But the [C] wine and the song like the seasons have all [F] gone 
We had [Ab] joy we had fun we had [Bbm] seasons in the sun
But the [Eb] wine and the song like the seasons have all [Ab] gone
We had [A] joy we had fun we had [Bm] seasons in the sun
But the [E] wine and the song like the seasons have all [A] gone
We had [A] joy we had fun we had [Bm] seasons in the sun
But the [E] wine and the song like the seasons have all [A] gone
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những mùa nắng đẹp (Season in the sun)

Jacques Brel , Rod McKuen , Phạm Duy
Thôi chia tay anh, người bạn thân [F] ơi [C] [F] 
Ta quen nhau khi ta mới lên [Gm] năm hoặc mười
Leo lên cây [C] chơi hay lên đồi [F] chơi [C] [F] 
Tình ta mới lớn lên còn [Gm] non
Và hai [C] đứa có chung quả [F] tim
Thôi chia tay anh, đời bao lẽ [F] sống [C] [F] 
Đôi ta rong chơi đã quá xa [Gm] bao ngày mộng
Khi ta hai [C] mươi trốn vui cùng [F] nhau [C] [F] 
Người con gái vẫn xinh đẹp [Gm] lâu [C]
Thì ta vẫn sống đây ! Phải [F] không ?
Và khi [F] xưa đôi ta vui biết bao [Gm] nhiêu mùa trong nắng trời !
Mà giờ [C] đây ta leo chơi trên bao con đồi mầu đã [F] phai
Con xin cha yêu cầu nguyện cho [F] con [C] [F] 
Khi xưa con hư thân khiến cho [Gm] cha buồn lòng
Cha thương yêu [C] con, nên răn dạy [F] con [C] [F] 
Vì con đã quá mê đàn [Gm] ca
Vì con [C] đã quá mơ tình [F] xa
Con chia tay cha, đời bao lẽ [F] sống [C] [F] 
Khi chim ca vang, mây vẫn bay [Gm] trong trời hồng
Xuân sang mênh [C] mông khắp nơi chờ [F] mong [C] [F] 
Ðàn con nít vẫn chơi đùa [Gm] vang [C] 
Thì con vẫn có cha, phải [F] không ?
Và khi [F] xưa,cha con ta sống biết [Gm] bao mùa vui, tháng hạ
Mà đường [C] xa, hay câu ca nay đã tan thành bụi bay [F] xa 
Và khi [Ab] xưa,cha con ta sống biết [Bbm] bao mùa vui, tháng hạ
Mà đường [Eb] xa, hay câu ca nay đã tan thành bụi bay [Ab] xa 
Ôi ôi em yêu đành biệt ly [F] em [C] [F] 
Em ban cho anh cơn nắng tới [Gm] trong hạ hồng
Em ban cho [C] anh những ân tình [F] sâu [C] [F] 
Đời vấp ngã có em nhẹ [Gm] nâng
Lòng yếu [C] đuối có em dựa [F] thân
Em yêu em yêu, đời bao lẽ [F] sống [C] [F] 
Khi chim ca vang, mây vẫn bay [Gm] trên trời hồng
Xuân sang mênh [C] mông khắp nơi chờ [F] mong [C] [F] 
Vườn hoa thắm vẫn tươi mầu [Gm] luôn [C] 
Thì ta vẫn có nhau, phải [F] không ?
Và khi [F] xưa ta yêu nhau sống biết [Gm] bao ngày trong nắng đẹp
Mà ngôi [C] sao, đôi ta mơ nay đã rơi rụng ngoài hiển [F] xa
Và khi [Ab] xưa ta yêu nhau Sống biết [Bbm] bao ngày trong nắng đẹp
Mà ngôi [Eb] sao, đôi ta mơ nay đã rơi rụng ngoài hiển [Ab] xa
Và khi [A] xưa ta yêu nhau Sống biết [Bm] bao ngày trong nắng đẹp
Mà ngôi [E] sao, đôi ta mơ nay đã rơi rụng ngoài hiển [A] xa
Và khi [A] xưa ta yêu nhau Sống biết [Bm] bao ngày trong nắng đẹp
Mà ngôi [E] sao, đôi ta mơ nay đã rơi rụng ngoài hiển [A] xa
------------------------------------
Goodbye to you my trusted [F] friend [C] [F]
We've known each other since we were [Gm] nine or ten
Together [C] we've climbed hills and [F] trees [C] [F]
Learned of love and [Gm] ABC's
Skinned our [C] hearts and skinned our [F] knees 
Goodbye my friend it's hard to [F] die [C] [F] 
When all the birds are singing [Gm] in the sky
Now that [C] spring is in the [F] air [C] [F] 
Pretty girls are every [Gm] where [C]
Think of me and I'll be [F] there 
We had [F] joy we had fun we had [Gm] seasons in the sun
But the [C] hills that we climbed were just seasons out of [F] time 
Goodbye papa, please pray for [F] me [C] [F] 
I was the black sheep of the [Gm] family
You've tried to [C] teach me right from [F] wrong [C] [F] 
Too much wine and too much [Gm] song
Wonder [C] how I got [F] along 
Goodbye papa it's hard to [F] die
When all the birds are singing [Gm] in the sky
Now that [C] spring is in the [F] air
Little children every [Gm] where [C]
When you see them I'll be there 
We had [F] joy we had fun we had [Gm] seasons in the sun
But the [C] wine and the song like the seasons have all [F] gone 
We had [Ab] joy we had fun we had [Bbm] seasons in the sun
But the [Eb] wine and the song like the seasons have all [Ab] gone
Goodbye Michelle my little [F] one
You gave me love and helped me [Gm] find the sun
And every [C] time that I was [F] down
You would always come [Gm] around
And get my [C] feet back on the [F] ground 
Goodbye Michelle it's hard to [F] die [C] [F]
When all the birds are singing [Gm] in the sky
Now that [C] spring is in the [F] air [C] [F] 
With the flowers every [Gm] where [C]
I wish [C] that we could both be [F] there
We had [F] joy we had fun we had [Gm] seasons in the sun
But the [C] wine and the song like the seasons have all [F] gone 
We had [Ab] joy we had fun we had [Bbm] seasons in the sun
But the [Eb] wine and the song like the seasons have all [Ab] gone
We had [A] joy we had fun we had [Bm] seasons in the sun
But the [E] wine and the song like the seasons have all [A] gone
We had [A] joy we had fun we had [Bm] seasons in the sun
But the [E] wine and the song like the seasons have all [A] gone

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com