1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những ngày nghỉ phép

Cuộn trang

Những đêm lạnh [Em] lẽo anh nhớ em vô cùng Vách núi lưng đèo mòn [Bm] đôi gót phong [Em] sương Anh mong những [Am] khi gần nhau dù không lâu là bao Nhưng trẻ [C] đẹp bằng chuyện thần thoại hoang [Em] đường Ngững ngày nghỉ [Am] phép em ơi Những ngày nghỉ [G] phép em ơi, thật thần [Em] tiên [Am][Em] [Am] Thương và [Em] nhớ chất cao bằng [Am] lưng trời tuổi [G] mây [Am] Yêu và [Em] mến khắc sâu bằng [Am] tim biển đáy [G] sông [Am] Nên khi ta gần nhau [Bm] quên bao đêm vắng nhau [Em] Nên khi ta gần nhau. [G] quên bao đêm Những đêm lạnh [Em] lẽo anh nhớ em vô cùng Vách núi lưng đèo mòn [Bm] đôi gót phong [Em] sương Anh mong những [Am] khi gần nhau dù không lâu là bao Nhưng trẻ [C] đẹp bằng chuyện thần thoại hoang [Em] đường Những ngày nghỉ [Am] phép em ơi Những ngày nghỉ [G] phép em ơi, thật thần [Em] tiên [Am][Em]

Video hướng dẫn