1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những ngày thứ bảy trong năm (Những ngày thứ 7 trong năm)

Cuộn trang

Version 1 theo trình bày của Hồ Bích Ngọc & Đức Anh Hugo Vòng hợp âm & Intro : [G][D][Em][C][D] 1. Một ngày [G] mưa anh chờ trên [D] phố cuối thu Cầm trên [Em] tay, đoá hồng [C] nhung [D] Chờ anh [G] đến, tim đập nhanh như [D] thế anh biết không Lần đầu [Em] tiên ta hẹn [C] nhau [D] ĐK 1: Và [G] có những lúc bối rối khi anh gặp [D] em Thêm bao lân lân những lúc anh [Em] cười Và làn tóc rối cho anh ngỡ [C] ngàn [D] Chờ [G] mãi cho ngày thứ sáu qua đi rất [D] nhanh Mong ngày thứ bảy qua đi đắm [Em] say Những ngày thứ [C] bảy [D] trong [G] năm ĐK 2: Và [G] có những lúc bở ngỡ môi hôn nhẹ [D] run Em xinh em ngoan như những cánh hoa [Em] mềm Và màu tuyết trắng tinh trong khu [C] vườn [D] Được [G] biết khi mùa đông đến trong tim ấm [D] hơn Nơi mà chúng mình yêu nhau thiết [Em] tha Những mùa đông [C] dịu [D] lạ trong [G] mơ 2. Nhiều này [G] qua cứ hằng đêm em [D] vẫn nhắn tin Ngày xa [Em] xôi xa thật [C] lâu [D] và dù mùa [G] đông về Anh cùng em trên [D] phố tay nắm tay Lần đầu [Em] tiên anh nói lời [C] yêu em [D] * Một ngày [Am] mới có em cần [Em] anh Vòng tay [Am] anh ước mơ như là [Em] bếp than Một ngày [Am] mới ntrong xanh và tiếng ca Và cũng [Em] đôi tim yêu rộn vang Mình cùng [Am] đi trên con đường tương [B7] lai hớ .. ĐK 1: Và [G] có những lúc bối rối khi anh gặp [D] em Thêm bao lân lân những lúc anh [Em] cười Và làn tóc rối cho anh ngỡ [C] ngàn [D] Chờ [G] mãi cho ngày thứ sáu qua đi rất [D] nhanh Mong ngày thứ bảy qua đi đắm [Em] say Những ngày thứ [C] bảy [D] trong [G] năm ĐK 2: Và [G] có những lúc bở ngỡ môi hôn nhẹ [D] run Em xinh em ngoan như những cánh hoa [Em] mềm Và màu tuyết trắng tinh trong khu [C] vườn [D] Được [G] biết khi mùa đông đến trong tim ấm [D] hơn Nơi mà chúng mình yêu nhau thiết [Em] tha Những mùa đông [C] dịu [D] lạ trong [G] mơ -------------------------- Version 2 theo phần trình bày của Đinh Phương Thủy Vòng hợp âm & intro: [G][D][Em][C][D] 1. Một ngày [G] mưa anh chờ trên [D] phố cuối thu Cầm trên [Em] tay, đoá hồng [C] nhung [D] Chờ anh [G] đến, tim đập nhanh như [D] thế anh biết không Lần đầu [Em] tiên ta hẹn [C] nhau [D] 2. Nhiều này [G] qua cứ hằng đêm em [D] vẫn nhắn tin Ngày xa [Em] xôi xa thật [C] lâu [D] và dù mùa [G] đông về Anh cùng em trên [D] phố tay nắm tay Lần đầu [Em] tiên anh nói lời [C] yêu em [D] ĐK 1 : Và [G] có những lúc bối rối khi anh gặp [D] em Thêm bao lân lân những lúc anh [Em] cười Và làn tóc rối cho anh ngỡ [C] ngàn [D] Chờ [G] mãi cho ngày thứ sáu qua đi rất [D] nhanh Mong ngày thứ bảy qua đi đắm [Em] say Những ngày thứ [C] Bảy [D] trong [G] năm 1. Một ngày [G] mưa anh chờ trên [D] phố cuối thu Cầm trên [Em] tay, đoá hồng [C] nhung [D] Chờ anh [G] đến, tim đập nhanh như [D] thế anh biết không Lần đầu [Em] tiên ta hẹn [C] nhau [D] 2. Nhiều này [G] qua cứ hằng đêm em [D] vẫn nhắn tin Ngày xa [Em] xôi xa thật [C] lâu [D] và dù mùa [G] đông về Anh cùng em trên [D] phố tay nắm tay Lần đầu [Em] tiên anh nói lời [C] yêu em [D] ĐK 2: Và [G] có những lúc bở ngỡ môi hôn nhẹ [D] run Em xinh em ngoan như những cánh hoa [Em] mềm Và màu tuyết trắng tinh trong khu [C] vườn [D] Được [G] biết khi mùa đông đến trong tim ấm [D] hơn Nơi mà chúng mình yêu nhau thiết [Em] tha Những mùa đông [C] như [D] là trong [G] mơ * Một ngày [Am] mới có em cần [Em] anh Vòng tay [Am] anh ước mơ như là [Em] bếp than Một ngày [Am] mới ntrong xanh và tiếng ca Và cũng [Em] đôi tim yêu rộn vang Mình cùng [Am] đi trên con đường tương [B7] lai hớ . ĐK 1 : Và [G] có những lúc bối rối khi anh gặp [D] em Thêm bao lân lân những lúc anh [Em] cười Và làn tóc rối cho anh ngỡ [C] ngàn [D] Chờ [G] mãi cho ngày thứ sáu qua đi rất [D] nhanh Mong ngày thứ bảy qua đi đắm [Em] say Những ngày thứ [C] Bảy [D] trong [G] năm ĐK 2: Và [G] có những lúc bở ngỡ môi hôn nhẹ [D] run Em xinh em ngoan như những cánh hoa [Em] mềm Và màu tuyết trắng tinh trong khu [C] vườn [D] Được [G] biết khi mùa đông đến trong tim ấm [D] hơn Nơi mà chúng mình yêu nhau thiết [Em] tha Những mùa đông [C] như [D] là trong [G]

Video hướng dẫn