1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những nụ hôn đời

Cuộn trang

1. Hôn [C] em một nụ hôn [Am] dài Sáu năm hơi [F] thở còn bùi ngùi [C] đau Hôn [F] em một nụ hôn [G] nhàu Con chim nho [Em] nhỏ nghiêng [G7] đầu làm [C] duyên 2. Hôn [C] em một nụ hôn [Am] phiền Lắng sâu trong [F] mắt nỗi phiền muộn [C] xưa Hôn [F] em một nụ hôn [Em] vừa Như trăm con [G7] bướm về thưa rừng [C] vàng ĐK: Hôn [Cm] em mây trắng răng trời Một vầng trăng [Ab] khuyết theo hoài tình [Fm] ta Hôn [Eb] em môi những hơi [Ab] tù Quyện đời ta [G7] mãi trong cơn đọa [Cm] đày 3. Hôn [C] em một nụ hoang [Am] đàng sông đi nước [Fm] lớn biển hoang đường [C] vui Hôn [F] em một nụ hôn [G] vùi Sáu năm qua [Em] đó một [G7] lời yêu [C] em

Video hướng dẫn