1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những nụ tình xanh (Tous les garcons et les filles)

Cuộn trang

1. [A] Tous les garçons et les [F#m] filles de mon âge Se promè-[D] nent dans la rue deux par [E] deux [A] Tous les garçons et les [F#m] filles de mon âge Savent [D] bien ce que c'est d'être [E] heureux. Et les [A] yeux dans les [F#m] yeux et la [D] main dans la [E] main Ils s'en [A] vont amou-[F#m] reux sans peur [D] du lende-[E] main Oui mais [A] moi, je vais [F#m] seule par les [D] rues, l'âme en [E] peine Oui mais [A] moi, je vais [F#m] seule, car per-[D] sonne ne m'ai-[A] me [D] Mes jours comme mes [A] nuits [D] Sont en tous points [E] pareils [D] Sans joies et pleins [A] d'ennuis [D] Personne ne murmure "je t'aime" à mon o-[E] reille. 2. [A] Tous les garçons et les [F#m] filles de mon âge Font ensemble des projets d'ave-[E] nir [A] Tous les garçons et les [F#m] filles de mon âge Savent très bien ce qu'aimer veut [E] dire. Et les [A] yeux dans les [F#m] yeux et la [D] main dans la [E] main Ils s'en [A] vont amou-[F#m] reux sans peur [D] du lende-[E] main Oui mais [A] moi, je vais [F#m] seule par les [D] rues, l'âme en [E] peine Oui mais [A] moi, je vais [F#m] seule, car per-[D] sonne ne m'ai-[A] me [D] Mes jours comme mes [A] nuits [D] Sont en tous points [E] pareils [D] Sans joies et pleins [A] d'ennuis [D] Personne ne murmure "je t'aime" à mon o-[E] reille 3. [A] Comme les garçons et les [F#m] filles de mon âge Je connaîtrais bientôt ce qu'est l'a-[E] mour? [A] Comme les garçons et les [F#m] filles de mon âge Je me demande quand viendra le [E] jour. Où les [A] yeux dans ses [F#m] yeux et la [D] main dans sa [E] main J'aurai [A] le coeur heu-[F#m] reux sans peur [D] du lende-[E] main Le jour [A] où je n'au-[F#m] rai plus du [D] tout l'âme en [E] peine Le jour [A] où moi aus-[F#m] si j'au-[D] rai quelqu'un qui [A] m'aime. --------------------- Lời Việt Phạm Duy - Thanh Lan (trước 75) trình bày 1. [A] Bao nhiêu uyên ương trong cơn [F#m] yêu đương Đôi chân miên man [D] hân hoan lang thang giữa phố [E] phường [A] Bao nhiêu duyên vui xuân xanh [F#m] đôi mươi Xuân xanh như tôi, [D] ai kia hai mươi cũng biết [E] rồi Niềm hạnh [A] phúc trong tay [F#m] người hay trong [D] mắt môi tươi [E] cười Họ yêu [A] nhau và đi [F#m] tới sẽ sống [D] với niềm vui [E] mới Thế nhưng [A] tôi vẫn đơn [F#m] côi vẫn không [D] ai kết duyên [E] đôi Thế nhưng [A] tôi vẫn đơn [F#m] côi vẫn không [D] ai đoái hoài [A] tôi [D] Nỗi sầu, ôi [A] nỗi u sầu [D] Những ngày [A] buồn trôi giống [E] nhau [D] Cõi đời ôi là [A] những âu sầu [D] Không có những tiếng nói ấm áp người yêu mến [E] nhau 2.2. [A] Tôi chưa yêu đương, tôi mong [F#m] yêu thương Trong cơn đau thương [D] ai đưa tôi lên chốn thiên [E] đường ? [A] Tôi chưa duyên vui, xuân tôi [F#m] hai mươi Tôi mong như ai, [D] vui trong duyên đôi sẽ biết [E] đời Niềm hạnh [A] phúc trong tay [F#m] người hay trong[D] mắt môi tươi [E] cười Họ yêu [A] nhau và đi [F#m] tới sẽ sống [D] với niềm vui [E] mới Khiến cho [A] tôi có ai [F#m] yêu sẽ quên [D] đi những cơn [E] đau Dắt tay [A] nhau tới mai [F#m] sau tới nơi [D] yêu nhau dài [A] lâu

Video hướng dẫn