highlight chords
1. [A] Tous les garçons et les [F#m] filles de mon âge
Se promè-[D] nent dans la rue deux par [E] deux
[A] Tous les garçons et les [F#m] filles de mon âge
Savent [D] bien ce que c'est d'être [E] heureux.

Et les [A] yeux dans les [F#m] yeux et la [D] main dans la [E] main
Ils s'en [A] vont amou-[F#m] reux sans peur [D] du lende-[E] main
Oui mais [A] moi, je vais [F#m] seule par les [D] rues, l'âme en [E] peine
Oui mais [A] moi, je vais [F#m] seule, car per-[D] sonne ne m'ai-[A] me

[D] Mes jours comme mes [A] nuits
[D] Sont en tous points [E] pareils
[D] Sans joies et pleins [A] d'ennuis
[D] Personne ne murmure "je t'aime" à mon o-[E] reille.

2. [A] Tous les garçons et les [F#m] filles de mon âge
Font ensemble des projets d'ave-[E] nir
[A] Tous les garçons et les [F#m] filles de mon âge
Savent très bien ce qu'aimer veut [E] dire.

Et les [A] yeux dans les [F#m] yeux et la [D] main dans la [E] main
Ils s'en [A] vont amou-[F#m] reux sans peur [D] du lende-[E] main
Oui mais [A] moi, je vais [F#m] seule par les [D] rues, l'âme en [E] peine
Oui mais [A] moi, je vais [F#m] seule, car per-[D] sonne ne m'ai-[A] me

[D] Mes jours comme mes [A] nuits
[D] Sont en tous points [E] pareils
[D] Sans joies et pleins [A] d'ennuis
[D] Personne ne murmure "je t'aime" à mon o-[E] reille

3. [A] Comme les garçons et les [F#m] filles de mon âge
Je connaîtrais bientôt ce qu'est l'a-[E] mour?
[A] Comme les garçons et les [F#m] filles de mon âge
Je me demande quand viendra le [E] jour.

Où les [A] yeux dans ses [F#m] yeux et la [D] main dans sa [E] main
J'aurai [A] le coeur heu-[F#m] reux sans peur [D] du lende-[E] main
Le jour [A] où je n'au-[F#m] rai plus du [D] tout l'âme en [E] peine
Le jour [A] où moi aus-[F#m] si j'au-[D] rai quelqu'un qui [A] m'aime.


---------------------
Lời Việt Phạm Duy - Thanh Lan (trước 75) trình bày


1. [A] Bao nhiêu uyên ương trong cơn [F#m] yêu đương 
Đôi chân miên man [D] hân hoan lang thang giữa phố [E] phường
[A] Bao nhiêu duyên vui xuân xanh [F#m] đôi mươi
Xuân xanh như tôi, [D] ai kia hai mươi cũng biết [E] rồi

Niềm hạnh [A] phúc trong tay [F#m] người hay trong [D] mắt môi tươi [E] cười 
Họ yêu [A] nhau và đi [F#m] tới sẽ sống [D] với niềm vui [E] mới 
Thế nhưng [A] tôi vẫn đơn [F#m] côi vẫn không [D] ai kết duyên [E] đôi 
Thế nhưng [A] tôi vẫn đơn [F#m] côi vẫn không [D] ai đoái hoài [A] tôi

[D] Nỗi sầu, ôi [A] nỗi u sầu 
[D] Những ngày [A] buồn trôi giống [E] nhau
[D] Cõi đời ôi là [A] những âu sầu 
[D] Không có những tiếng nói ấm áp người yêu mến [E] nhau 

2.2. [A] Tôi chưa yêu đương, tôi mong [F#m] yêu thương 
Trong cơn đau thương [D] ai đưa tôi lên chốn thiên [E] đường ? 
[A] Tôi chưa duyên vui, xuân tôi [F#m] hai mươi
Tôi mong như ai, [D] vui trong duyên đôi sẽ biết [E] đời 

Niềm hạnh [A] phúc trong tay [F#m] người hay trong[D] mắt môi tươi [E] cười 
Họ yêu [A] nhau và đi [F#m] tới sẽ sống [D] với niềm vui [E] mới 
Khiến cho [A] tôi có ai [F#m] yêu sẽ quên [D] đi những cơn [E] đau 
Dắt tay [A] nhau tới mai [F#m] sau tới nơi [D] yêu nhau dài [A] lâu
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Những nụ tình xanh (Tous les garcons et les filles)

Françoise Hardy
1. [A] Tous les garçons et les [F#m] filles de mon âge
Se promè-[D] nent dans la rue deux par [E] deux
[A] Tous les garçons et les [F#m] filles de mon âge
Savent [D] bien ce que c'est d'être [E] heureux.

Et les [A] yeux dans les [F#m] yeux et la [D] main dans la [E] main
Ils s'en [A] vont amou-[F#m] reux sans peur [D] du lende-[E] main
Oui mais [A] moi, je vais [F#m] seule par les [D] rues, l'âme en [E] peine
Oui mais [A] moi, je vais [F#m] seule, car per-[D] sonne ne m'ai-[A] me

[D] Mes jours comme mes [A] nuits
[D] Sont en tous points [E] pareils
[D] Sans joies et pleins [A] d'ennuis
[D] Personne ne murmure "je t'aime" à mon o-[E] reille.

2. [A] Tous les garçons et les [F#m] filles de mon âge
Font ensemble des projets d'ave-[E] nir
[A] Tous les garçons et les [F#m] filles de mon âge
Savent très bien ce qu'aimer veut [E] dire.

Et les [A] yeux dans les [F#m] yeux et la [D] main dans la [E] main
Ils s'en [A] vont amou-[F#m] reux sans peur [D] du lende-[E] main
Oui mais [A] moi, je vais [F#m] seule par les [D] rues, l'âme en [E] peine
Oui mais [A] moi, je vais [F#m] seule, car per-[D] sonne ne m'ai-[A] me

[D] Mes jours comme mes [A] nuits
[D] Sont en tous points [E] pareils
[D] Sans joies et pleins [A] d'ennuis
[D] Personne ne murmure "je t'aime" à mon o-[E] reille

3. [A] Comme les garçons et les [F#m] filles de mon âge
Je connaîtrais bientôt ce qu'est l'a-[E] mour?
[A] Comme les garçons et les [F#m] filles de mon âge
Je me demande quand viendra le [E] jour.

Où les [A] yeux dans ses [F#m] yeux et la [D] main dans sa [E] main
J'aurai [A] le coeur heu-[F#m] reux sans peur [D] du lende-[E] main
Le jour [A] où je n'au-[F#m] rai plus du [D] tout l'âme en [E] peine
Le jour [A] où moi aus-[F#m] si j'au-[D] rai quelqu'un qui [A] m'aime.


---------------------
Lời Việt Phạm Duy - Thanh Lan (trước 75) trình bày


1. [A] Bao nhiêu uyên ương trong cơn [F#m] yêu đương 
Đôi chân miên man [D] hân hoan lang thang giữa phố [E] phường
[A] Bao nhiêu duyên vui xuân xanh [F#m] đôi mươi
Xuân xanh như tôi, [D] ai kia hai mươi cũng biết [E] rồi

Niềm hạnh [A] phúc trong tay [F#m] người hay trong [D] mắt môi tươi [E] cười 
Họ yêu [A] nhau và đi [F#m] tới sẽ sống [D] với niềm vui [E] mới 
Thế nhưng [A] tôi vẫn đơn [F#m] côi vẫn không [D] ai kết duyên [E] đôi 
Thế nhưng [A] tôi vẫn đơn [F#m] côi vẫn không [D] ai đoái hoài [A] tôi

[D] Nỗi sầu, ôi [A] nỗi u sầu 
[D] Những ngày [A] buồn trôi giống [E] nhau
[D] Cõi đời ôi là [A] những âu sầu 
[D] Không có những tiếng nói ấm áp người yêu mến [E] nhau 

2.2. [A] Tôi chưa yêu đương, tôi mong [F#m] yêu thương 
Trong cơn đau thương [D] ai đưa tôi lên chốn thiên [E] đường ? 
[A] Tôi chưa duyên vui, xuân tôi [F#m] hai mươi
Tôi mong như ai, [D] vui trong duyên đôi sẽ biết [E] đời 

Niềm hạnh [A] phúc trong tay [F#m] người hay trong[D] mắt môi tươi [E] cười 
Họ yêu [A] nhau và đi [F#m] tới sẽ sống [D] với niềm vui [E] mới 
Khiến cho [A] tôi có ai [F#m] yêu sẽ quên [D] đi những cơn [E] đau 
Dắt tay [A] nhau tới mai [F#m] sau tới nơi [D] yêu nhau dài [A] lâu

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com