1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhưng tim thì vẫn trong ta (My heart belong to me)

Cuộn trang

1. Ai ơi tin [Am] không, lung linh [Dm] phép tiên [E7] Khi tan tình duyên mà ta vẫn [Am] giấu Lòng thì đã chết mối tình [Dm] hết trôi xa [E7] Nhưng tim thì vẫn trong [C] ta ĐK1: [E7] Này người yêu [Am7] dấu có thấu được [Dm] nông nỗi [G] Khi chúng ta lỡ [E7] đôi mất [C] rồi [E7] Mà lòng ta [Am7] vẫn yêu tuy vẫn còn thương [Dm7] nhớ Nhưng trái [G] tim vẫn [E7] giữ cho [Am] mình 2. Hãy tắt ánh nến rồi [Dm] khép làn mi [E7] Ra đây nằm im nghe reo tiếng [Am] tim Lòng thì đã chết, mối tình [Dm] hết đã xa [E7] Nhưng tim thì vẫn trong ta ĐK2: [E7] Này người yêu [Am7] dấu có thấu được [Dm] nông nỗi [F] Hỡi hỡi người, hỡi hỡi người, hỡi hỡi người, hỡi [C7] người [E7] Mà lòng ta vẫn [Am7] yêu tuy vẫn còn [Dm7] thương nhớ Nhưng trái [E7] tim vẫn giữ cho [Am] mình * Ai ơi tin [Am] không, lung linh [Dm] phép tiên [E7] Khi tan tình duyên mà ta vẫn [C] giấu ------------------- 1. I got the [Am] feelin' the feelin's [Dm] gone [E7] My heart has gone to [Am] sleep One of these mornings I'll be [Dm] gone [E7] My heart belongs to [Am] me 2. [Am] Can we believe in fairy [Dm] tales? [E7] Can love survive when all else [Am] fails? Can't hide the feelin' the feelin' s [Dm] gone [E7] My heart belongs to [C] me. Chorus 1: [E7] But now my [Am7] love, hey didn't I [Dm7] love you [G] But we knew what [E7] had to [C] be [E7] Some how my [Am7] love I'll always [Dm7] love you But my [G] heart be-[E7] longs to [Am] me 3. [Am] Put out the light and close your [Dm] eyes [E7] Come lie beside me, don't ask [Am] why Can't hide the feelin' the feelin's [Dm] gone [E7] My heart belongs to [C] me Chorus 2: [E7] But now my [Am7] love, hey did-[Dm7] n't I love you [F] Didn't I love you, didn't I love you, didn't I love you, [C7] baby! [E7] Don't cry my [Am7] love, I'll [Dm7] always love you But my heart be-[E7] longs to [Am] me * I got the [Am] feelin' the [Dm] feelin's gone [E7] My heart belongs to [Am] me I got the [Am] feelin' the [Dm] feelin's gone [E7] My heart belongs to [Am] me

Video hướng dẫn