highlight chords
1. Ai ơi tin [Am] không, lung linh [Dm] phép tiên
[E7] Khi tan tình duyên mà ta vẫn [Am] giấu
Lòng thì đã chết mối tình [Dm] hết trôi xa
[E7] Nhưng tim thì vẫn trong [C] ta
ĐK1: [E7] Này người yêu [Am7] dấu có thấu được [Dm] nông nỗi
[G] Khi chúng ta lỡ [E7] đôi mất [C] rồi [E7] 
Mà lòng ta [Am7] vẫn yêu tuy vẫn còn thương [Dm7] nhớ
Nhưng trái [G] tim vẫn [E7] giữ cho [Am] mình
2. Hãy tắt ánh nến rồi [Dm] khép làn mi
[E7] Ra đây nằm im nghe reo tiếng [Am] tim
Lòng thì đã chết, mối tình [Dm] hết đã xa
[E7] Nhưng tim thì vẫn trong ta
ĐK2: [E7] Này người yêu [Am7] dấu có thấu được [Dm] nông nỗi
[F] Hỡi hỡi người, hỡi hỡi người, hỡi hỡi người, hỡi [C7] người
[E7] Mà lòng ta vẫn [Am7] yêu tuy vẫn còn [Dm7] thương nhớ
Nhưng trái [E7] tim vẫn giữ cho [Am] mình
* Ai ơi tin [Am] không, lung linh [Dm] phép tiên
[E7] Khi tan tình duyên mà ta vẫn [C] giấu
-------------------
1. I got the [Am] feelin' the feelin's [Dm] gone
[E7] My heart has gone to [Am] sleep
One of these mornings I'll be [Dm] gone
[E7] My heart belongs to [Am] me
2. [Am] Can we believe in fairy [Dm] tales?
[E7] Can love survive when all else [Am] fails?
Can't hide the feelin' the feelin' s [Dm] gone
[E7] My heart belongs to [C] me.
Chorus 1: [E7] But now my [Am7] love, hey didn't I [Dm7] love you
[G] But we knew what [E7] had to [C] be [E7] 
Some how my [Am7] love I'll always [Dm7] love you
But my [G] heart be-[E7] longs to [Am] me
3. [Am] Put out the light and close your [Dm] eyes
[E7] Come lie beside me, don't ask [Am] why
Can't hide the feelin' the feelin's [Dm] gone
[E7] My heart belongs to [C] me
Chorus 2: [E7] But now my [Am7] love, hey did-[Dm7] n't I love you
[F] Didn't I love you, didn't I love you, didn't I love you, [C7] baby!
[E7] Don't cry my [Am7] love, I'll [Dm7] always love you
But my heart be-[E7] longs to [Am] me
* I got the [Am] feelin' the [Dm] feelin's gone
[E7] My heart belongs to [Am] me
I got the [Am] feelin' the [Dm] feelin's gone
[E7] My heart belongs to [Am] me
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nhưng tim thì vẫn trong ta (My heart belong to me)

Nhạc Ngoại , Phạm Duy
1. Ai ơi tin [Am] không, lung linh [Dm] phép tiên
[E7] Khi tan tình duyên mà ta vẫn [Am] giấu
Lòng thì đã chết mối tình [Dm] hết trôi xa
[E7] Nhưng tim thì vẫn trong [C] ta
ĐK1: [E7] Này người yêu [Am7] dấu có thấu được [Dm] nông nỗi
[G] Khi chúng ta lỡ [E7] đôi mất [C] rồi [E7] 
Mà lòng ta [Am7] vẫn yêu tuy vẫn còn thương [Dm7] nhớ
Nhưng trái [G] tim vẫn [E7] giữ cho [Am] mình
2. Hãy tắt ánh nến rồi [Dm] khép làn mi
[E7] Ra đây nằm im nghe reo tiếng [Am] tim
Lòng thì đã chết, mối tình [Dm] hết đã xa
[E7] Nhưng tim thì vẫn trong ta
ĐK2: [E7] Này người yêu [Am7] dấu có thấu được [Dm] nông nỗi
[F] Hỡi hỡi người, hỡi hỡi người, hỡi hỡi người, hỡi [C7] người
[E7] Mà lòng ta vẫn [Am7] yêu tuy vẫn còn [Dm7] thương nhớ
Nhưng trái [E7] tim vẫn giữ cho [Am] mình
* Ai ơi tin [Am] không, lung linh [Dm] phép tiên
[E7] Khi tan tình duyên mà ta vẫn [C] giấu
-------------------
1. I got the [Am] feelin' the feelin's [Dm] gone
[E7] My heart has gone to [Am] sleep
One of these mornings I'll be [Dm] gone
[E7] My heart belongs to [Am] me
2. [Am] Can we believe in fairy [Dm] tales?
[E7] Can love survive when all else [Am] fails?
Can't hide the feelin' the feelin' s [Dm] gone
[E7] My heart belongs to [C] me.
Chorus 1: [E7] But now my [Am7] love, hey didn't I [Dm7] love you
[G] But we knew what [E7] had to [C] be [E7] 
Some how my [Am7] love I'll always [Dm7] love you
But my [G] heart be-[E7] longs to [Am] me
3. [Am] Put out the light and close your [Dm] eyes
[E7] Come lie beside me, don't ask [Am] why
Can't hide the feelin' the feelin's [Dm] gone
[E7] My heart belongs to [C] me
Chorus 2: [E7] But now my [Am7] love, hey did-[Dm7] n't I love you
[F] Didn't I love you, didn't I love you, didn't I love you, [C7] baby!
[E7] Don't cry my [Am7] love, I'll [Dm7] always love you
But my heart be-[E7] longs to [Am] me
* I got the [Am] feelin' the [Dm] feelin's gone
[E7] My heart belongs to [Am] me
I got the [Am] feelin' the [Dm] feelin's gone
[E7] My heart belongs to [Am] me

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com