1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Niềm an vui

Cuộn trang

Niềm an [Em] vui vẫn luôn có [C] thật Như bữa [D] cơm thanh đạm dưa [G] cà Giản đơn [Am] thôi người đừng đánh [G] mất Khổ tâm đi [D] tìm hình bóng đâu [C] xa Khổ tâm đi [B7] tìm hình bóng đâu [Em] xa. Phật quanh [Em] ta ở nơi ta [C] bà Khi uống [D] ăn nhớ niệm Di [G] Đà Và khi [Am] ta làm điều nhân [G] ái Thấy y như [D] là Phật đến trong [C] ta Thấy y như [B7] là Phật đến trong [Em] ta. Đời ta [Em] qua bao nhiều phố [C] phường Nhưng chỉ [D] vui trên một con [G] đường Đường thanh [Am] cao dạt dào mưa [G] pháp Sống trong muôn [D] loài ngập nắng yêu [C] thương Sống trong muôn [B7] loài ngập nắng yêu [Em] thương. Về đi [Em] thôi dứt tan não [C] phiền Xa nẻo [D] mê danh lợi sắc [G] tài Làm thân [Am] tâm hận sầu tê [G] tái Quyết quay trở [D] về bờ giác an [C] vui Quyết quay trở [B7] về bờ giác an [Em] vui.

Video hướng dẫn