1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Niềm đau Chúa

Cuộn trang

1. Niềm đau Giê-[A] xu nào đâu [F#m] chỉ mãi đai đòn [D] dài [Bm] Niềm đau Giê-[E7] xu nào đâu [D] chỉ giáo đâm mình [A] ngài Niềm đau Giê-[C#m] xu đâu chỉ [A7] là bàn tay đôi [D] chân Hằn sâu [F#m] những vết đinh vô [C#m] tình nát thân [B7] ngài còn đau triền [E7] miên Niềm đau Giê-[A] xu là ai [F#m] đó đã quên tình [D] Ngài [Bm] Niềm đau Giê-[E7] xu là khi [D] đón chiếc lọc [A] lừa Người thân quay [C#m] lưng xa lánh [A7] Ngài vào đêm đau [D] thương Niềm đau [F#m] Chúa vút lên nghẹn [C#m] ngào có ai [E7] nào biết [A] chăng [D] Đâu người [E7] yêu dựa [A] kề [D] đâu môn [Dm] đồ Ngài [A] yêu Giê-[F#] Xu một mình đau [Bm] thương Có [D] ai am [E7] tường niềm [B] đau tâm hồn [E7] chúa? Ngày xưa Giu [A] Đa nộp thân [F#m] Chúa chỉ mong bạc [D] tiền [Bm] Ngày xưa Phie-[E7] ro, đành quên [D] Chúa để lo phận [A] mình Ngày nay trong [C#m] ta khi đối [A7] đầu lợi danh xa [D] hoa Nào ai [F#m] đã tính toan riêng [C#m] mình hay soi [E7] lại gương [A] xưa 2. Niềm đau Giê-[A] xu là tôi [F#m] anh sống không thuận [D] hòa [Bm] Niềm đau Giê-[E7] xu là con [D] chúa như phàm [A] trần Là khi tôi [C#m] anh không chiếu [A7] lòa được vinh quang [D] cha Làm bia [F#m] để thế nhân khinh [C#m] cười Chúa bao [B7] giờ thôi nguôi niềm [E7] đau Tình yêu Giê—[A] xu còn trong [F#m] tim của anh nhạt [D] nhòa [Bm] Mà trên môi [E7] anh tình yêu [D] ấy cứ sao ngọt [A] ngào Giê-Xu đau [C#m] thương hơn cả [A7] ngàn lần đinh đâm [D] sâu Vì anh [F#m] đã dối gian hai [C#m] lòng đóng [E7] đinh ngài nữa sao [A] anh [D] Bao giờ [E7] nguôi niềm [A] đau, [D] ôi nhân [Dm] loại thờ [A] ơ Giê-[F#] xu ngập tràn đau [Bm] thương Lắng [D] nghe bao [E7] lần vì [B7] ai tim Ngài [E7] vỡ Tình yêu Giê-[A] xu một lần [F#m] cho thế nhân lạc [D] lầm [Bm] Vì yêu tôi [E7] anh Ngài mang [D] thế chúng ta nhục [A] hình Lại ngay hôm [C#m] nay ta sẽ [A7] cùng niềm đau Giê-[D] xu Bằng cuộc [F#m] sống hiến dâng cho [C#m] Ngài nỗi [E7] đau này biến [A] tan

Video hướng dẫn