highlight chords
[Am] Niềm thương nhớ em với [B] anh còn đó
Em khóc u [Dm] tình cũng như [Am] anh 
Niềm thương nhớ ta trói nhau [B] vào đó
Xơ xác như [Dm] đời giữa đêm [Am] thanh 
Ở đây [F] chốn xa [Am] xôi một xứ [F] tuyết đơn [Am] côi 
Vùi thân [F] trong lạnh [E] lùng nghe gió than không [Am] ngưng 
Em mắt [F] xưa yêu kiều nay tóc [E] mây tiêu [Am] điều 
Thời gian [F] giết cuộc [E] đời nhớ thương [Am] ơi 
Còn đâu nắng soi bóng trên [B] thềm vắng
Chim hót trên [Dm] cành lúc xuân [Am] xanh 
Còn đâu nữa thơm ngát hương [B] mùi tóc
Môi má đa [Dm] tình nép vai [Am] anh 
Thời gian [F] đã trôi [Am] mau tình len [F] lén đi [Am] sau 
Chưa ấm [F] êm cuộc [E] đời nay đã như mây [Am] trôi 
Em có [F] nghe mưa về cho gió [E] thêm ê [Am] chề 
Thời gian [F] đã tàn [E] rồi nhớ thương [Am] ơi 
Em có [F] mong hay chờ son phấn [E] sẽ phai [Am] mờ 
Thời gian [F] sẽ nhạt [E] nhòa nhớ thương [Am] ơi 
Em khát [F] khao yêu đời em bỗng [E] dưng xa [Am] người 
Rồi xa [F] vắng cuộc [E] đời nhớ thương [Am] ơi
--------------------
[Am] Nostalgie, on se [B] ressemble
Tu es ten-[Dm] dre, moi aus-[Am] si
Nostalgie, je pense à [B] elle
Je l'appel-[Dm] le, dans la [Am] nuit
Elle [F] vivait là-[Am] bas au [F] pays du [Am] froid 
O,ù le [F] vent, sou-[E] vent, m'emporte en rê-[Am] vant 
Il nei-[F] geait du feu, il pleu-[E] vait du [Am] bleu 
Elle [F] était jolie nostal-[Am] gie! 
[Am] Nostalgie, on se [B] ressemble
C'est décem- [Dm] bre, ton [Am] pays.
Nostalgie, tu joues tzi-[B] gane 
Sur la gam-[Dm] me, de l'ou-[Am] bli
Elle [F] avait en-[Am] vie, de [F] brûler sa [Am] vie 
Sous un [F] vrai prin-[E] temps, elle avait vingt [Am] ans. 
Elle a [F] pris la mer, vers un [E] ciel plus [Am] clair 
Mais [F] laissant le gris, nostal-[Am] gie
Un a-[F] mour d'hiver, le ciel [E] à l'en-[Am] vers 
C'était [F] la fo-[E] lie, nostal-[Am] gie
Parfois, [F} sur la mer, quand la [E] nuit est clai-[Am] re 
Son pré-[F] nom re-[E] vit, nostal-[Am] gie
[E] nostal-[Am] gie, [E] nostal-[Am] gie
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Niềm thương nhớ (Nostalgie)

Nhạc Pháp , Duy Quang
[Am] Niềm thương nhớ em với [B] anh còn đó
Em khóc u [Dm] tình cũng như [Am] anh 
Niềm thương nhớ ta trói nhau [B] vào đó
Xơ xác như [Dm] đời giữa đêm [Am] thanh 
Ở đây [F] chốn xa [Am] xôi một xứ [F] tuyết đơn [Am] côi 
Vùi thân [F] trong lạnh [E] lùng nghe gió than không [Am] ngưng 
Em mắt [F] xưa yêu kiều nay tóc [E] mây tiêu [Am] điều 
Thời gian [F] giết cuộc [E] đời nhớ thương [Am] ơi 
Còn đâu nắng soi bóng trên [B] thềm vắng
Chim hót trên [Dm] cành lúc xuân [Am] xanh 
Còn đâu nữa thơm ngát hương [B] mùi tóc
Môi má đa [Dm] tình nép vai [Am] anh 
Thời gian [F] đã trôi [Am] mau tình len [F] lén đi [Am] sau 
Chưa ấm [F] êm cuộc [E] đời nay đã như mây [Am] trôi 
Em có [F] nghe mưa về cho gió [E] thêm ê [Am] chề 
Thời gian [F] đã tàn [E] rồi nhớ thương [Am] ơi 
Em có [F] mong hay chờ son phấn [E] sẽ phai [Am] mờ 
Thời gian [F] sẽ nhạt [E] nhòa nhớ thương [Am] ơi 
Em khát [F] khao yêu đời em bỗng [E] dưng xa [Am] người 
Rồi xa [F] vắng cuộc [E] đời nhớ thương [Am] ơi
--------------------
[Am] Nostalgie, on se [B] ressemble
Tu es ten-[Dm] dre, moi aus-[Am] si
Nostalgie, je pense à [B] elle
Je l'appel-[Dm] le, dans la [Am] nuit
Elle [F] vivait là-[Am] bas au [F] pays du [Am] froid 
O,ù le [F] vent, sou-[E] vent, m'emporte en rê-[Am] vant 
Il nei-[F] geait du feu, il pleu-[E] vait du [Am] bleu 
Elle [F] était jolie nostal-[Am] gie! 
[Am] Nostalgie, on se [B] ressemble
C'est décem- [Dm] bre, ton [Am] pays.
Nostalgie, tu joues tzi-[B] gane 
Sur la gam-[Dm] me, de l'ou-[Am] bli
Elle [F] avait en-[Am] vie, de [F] brûler sa [Am] vie 
Sous un [F] vrai prin-[E] temps, elle avait vingt [Am] ans. 
Elle a [F] pris la mer, vers un [E] ciel plus [Am] clair 
Mais [F] laissant le gris, nostal-[Am] gie
Un a-[F] mour d'hiver, le ciel [E] à l'en-[Am] vers 
C'était [F] la fo-[E] lie, nostal-[Am] gie
Parfois, [F} sur la mer, quand la [E] nuit est clai-[Am] re 
Son pré-[F] nom re-[E] vit, nostal-[Am] gie
[E] nostal-[Am] gie, [E] nostal-[Am] gie

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com