1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Niềm xác tín của con 13

Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Nguồn: thanhcavietnam.net