1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ninh Thuận quê mình

Cuộn trang

1. Ninh Thuận quê [A] mình biển [D] xanh sóng vỗ miên [A] man Những cánh đồng muối trắng đàn hải [E] âu tung cánh giữa trời [A] xanh [E] Ninh Thuận quê [A] mình bạt ngàn [D] nho chín tím trời [Bm] chiều Tiếng hát ai ngọt [E] ngào, cô gái Chăm e ấp sau vành [A] khăn 2. Ai về Ninh [A] Thuận về [D] thăm Bác Ái kiên [A] trung Nhớ những ngày kháng chiến rừng chở [E] che nuôi giấu bao đoàn [A] quân [E] Ai về Ninh [A] Thuận về [D] thăm Ninh Chữ dạt [Bm] dào Hương gió ngạt [E] ngào hát mê say con sóng bạc [A] đầu ĐK: Ninh Thuận [A] ơi! lên Tà Nang đắm say tiếng khèn bầu Về làng [F#m] Chăm say điệu trống Ghi [E] Năng Ninh Thuận [A] ơi! đây Cà Ná núi đá chồng lên [F#m] đá Vịnh Vĩnh [Bm] Hy non nước hữu [E] tình Ơi! Quê [Bm] mình Ninh [E] Thuận mến [A] yêu Ninh Thuận [A] ơi! say đàn đá mã la với rượu cần Về làng [F#m] Chăm say điệu múa Shi-[E] va Ninh Thuận [A] ơi! lên đồi Tháp ngắm cánh đồng bông [F#m] trắng Về Vĩnh [Bm] Hy non nước hữu [E] tình Ơi quê [Bm] mình Ninh [E] Thuận mến [A] yêu

Video hướng dẫn