1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nợ duyên

Cuộn trang

[Am] Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng [C] ta đang chìm [G] đắm Với áo dài tung [Dm] tăng em bước [C] đi lòng anh xuyến [Em] xao Này người ơi xin dừng [Am] bước cho anh làm quen cùng được chuyện [C] trò Này nhà bé ở [Dm] đâu? Cho anh xin tiễn em chung [Am] đường Ai có quen gì anh sao tự [C] nhiên đi cùng [G] hướng Biết chi nhà người [Dm] ta xin tránh [C] ra nhường em lối [Em] đi Mà nhà em thiệt là [Am] khó em quen anh em sẽ bị [C] đòn Hẹn anh mai lớn [Dm] lên đi em sẽ trao anh trái tim [Am] này Thật [Am] là chẳng biết làm biết làm sao anh yêu em yêu thật lòng [C] mà Ngày đầu khi mới gặp [G] em anh như người say quên lối về [Am] nhà Thật lòng yêu sớm vậy [C] sao? ai thèm [G] tin ai thèm nghe anh [Am] nói Thật là chẳng biết làm sao khi ta quen đã bao ngày [C] rồi Mà ngại chi hỡi người [G] ơi sao không cùng nhau sánh bước chung [Am] đường Nhà thì cũng đến rồi [C] thôi xin chào [G] anh mai gặp nhau anh [Am] nhé

Video hướng dẫn