1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nợ em

Cuộn trang

Suốt một đời [Em] này anh còn nợ [C] em Nợ nước mắt em [C] rơi cho cuộc tình đến [Am] muộn Nợ [D] tiếng nói yêu [G] em, em đợi [D] chờ , chờ trong khắc [Bm] khoải Suốt một đời [Em] này anh còn nợ [C] em Nợ những giấc mơ [Em] đêm, êm đềm từng kỷ [Am] niệm Nợ [D] tiếng nói yêu [G] em, anh còn [B7] nợ, còn nợ lại [Em] em Nợ em! nợ [Em] em, anh còn nợ [Am] em Một bờ [C]vai khi giọt buồn chợt [Am] gọi tình trong mộng ]Bm] say Anh nợ lại [C] em, anh còn nợ [F] em Một chiều [F#7] mưa ta dìu nhau qua [B7] phố Nợ em! nợ [Em] em, anh còn nợ [Am] em Một nụ [C] hôn khi tình chỉ là [Am] mộng tình trong nồng [Bm] say Anh nợ lại [C] em, anh còn nợ [Fem Một chiều [D] yêu vội trao em trái [B7] đắng Anh còn nợ [D] em, anh nợ lại [Am] em, còn nợ lại [G] em Một cuộc [B7] tình mãi mãi chỉ là những giấc [Em] mơ trôi

Video hướng dẫn