1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

No Matter What

Boyzone
Boyzone - No Matter What
INTRO:- ////|////|////|////|////|////|////|////.....
A A7 D D D D Bm A
[A]N o matter what they tell us
No matter what they [Bm]do
No matter what they teach [E]us
What we believe is [A]true
No matter what they call us
However they attack
No matter where they take us
We'll find our own way back
I [A]can't deny what I [A7]believe
I [D]can't be what I'm not
[Bm]I know I'll [E]love forever
I know, no [A]mat ter what
If only tears were laughter
If only night was day
If only prayers were answered
Then we would hear God say
No matter what they tell you
No matter what they do
No matter what the teach us
What we believe is true
And I will keep you safe and strong
And shelter from the storm
No matter where it's barren
A dream is being born
Key changes to C major for INSTRUMENTAL
and rest of song(see below for chords)
[C]N o matter who they follow
No matter where they [Dm]lead
No matter how they [G]judge us
I'll be everyone [C]you need
[C]N o matter if the sun [C7]don't shine
[F]O r if the skies are blue
[Dm]No matter what [G]the end is
My life [C]began with you
I can't deny what I believe
I can't be what I'm not
( I know, I know )
[Dm]I know this [G]love's forever
[G]T hat's all that matters now
No [G7]Matter [C]What (Ad Lib to end )....

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập


Nguồn: hopamchuan.com

highlight chords
Boyzone - No Matter What
INTRO:- ////|////|////|////|////|////|////|////.....
A A7 D D D D Bm A
[A]N o matter what they tell us
No matter what they [Bm]do
No matter what they teach [E]us
What we believe is [A]true
No matter what they call us
However they attack
No matter where they take us
We'll find our own way back
I [A]can't deny what I [A7]believe
I [D]can't be what I'm not
[Bm]I know I'll [E]love forever
I know, no [A]mat ter what
If only tears were laughter
If only night was day
If only prayers were answered
Then we would hear God say
No matter what they tell you
No matter what they do
No matter what the teach us
What we believe is true
And I will keep you safe and strong
And shelter from the storm
No matter where it's barren
A dream is being born
Key changes to C major for INSTRUMENTAL
and rest of song(see below for chords)
[C]N o matter who they follow
No matter where they [Dm]lead
No matter how they [G]judge us
I'll be everyone [C]you need
[C]N o matter if the sun [C7]don't shine
[F]O r if the skies are blue
[Dm]No matter what [G]the end is
My life [C]began with you
I can't deny what I believe
I can't be what I'm not
( I know, I know )
[Dm]I know this [G]love's forever
[G]T hat's all that matters now
No [G7]Matter [C]What (Ad Lib to end )....