highlight chords
				                 [C] [Am] [F] [G] 
intro --- -- -- -- -- 
 

  [C]    [Am]   [F]      [G]            
as we turn out the lights the two of us alone together 
     [C]       [Am]    [F]       [E]       [Am]    
something just not right but girl you know that i would never ever let 
    [E]   [G]   [D]   [F]        [D]        [G]         [G]  
another touch come b etween the two of us coz no one else will ever take your pl ace 
 

    
chorus: 


      [F]   [G]    [C]     [Am]              
no one else come close to you no one makes me feel the way you do 
      [F]    [G]      [C]    [Am]    [F]                    
your so spec ial girl to me and y ou"ll alw ays be ete rnally everytime i hold 
  [G]      [C]       [Am]    [G]        [F]          
near you always say the words i love to hear girl with touch you could do 
 [G]        [C]     
so much no one else come close 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

No One Else Comes Close [C] - Backstreet Boys

				                 [C] [Am] [F] [G] 
intro --- -- -- -- -- 
 

  [C]    [Am]   [F]      [G]            
as we turn out the lights the two of us alone together 
     [C]       [Am]    [F]       [E]       [Am]    
something just not right but girl you know that i would never ever let 
    [E]   [G]   [D]   [F]        [D]        [G]         [G]  
another touch come b etween the two of us coz no one else will ever take your pl ace 
 

    
chorus: 


      [F]   [G]    [C]     [Am]              
no one else come close to you no one makes me feel the way you do 
      [F]    [G]      [C]    [Am]    [F]                    
your so spec ial girl to me and y ou"ll alw ays be ete rnally everytime i hold 
  [G]      [C]       [Am]    [G]        [F]          
near you always say the words i love to hear girl with touch you could do 
 [G]        [C]     
so much no one else come close 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com