highlight chords
This happened once before When I came to your door No reply
They said it wasn' t [F6]you But I saw you [G6]peep through your [C]windo w
I saw the [A]lig ht I [Em]sa w the [Fmaj7]light-- [B5] [Em]--- ---.
I know that you saw [Dm]me As I [G6]looke d up to see [C]your face
*I tried to [F6]teleph one They said [G6]you were not home [C]Th at' s a lie
'Cos I know where you' [F6]ve been I saw you [G6]walk in your [C]do or
I nearly [Am]d [Em]ied I [Fmaj7]ne [B5]arly [Em]d ied---.
'Cos you walked [F6]hand in hand With [G6]anoth er man in my [C]pla ce /
If I were [C]yo u I' d [E]r ealise [A]tha t I [Dm]Lov e you [D]more th an any [C]other guy
An' I' ll forgive the lies that I Heard before when you gave me no reply *
No [Am]re [Em]ply [Fmaj7]No [B5]rep [C9]ly--.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

No Reply

The Beatles
This happened once before When I came to your door No reply
They said it wasn' t [F6]you But I saw you [G6]peep through your [C]windo w
I saw the [A]lig ht I [Em]sa w the [Fmaj7]light-- [B5] [Em]--- ---.
I know that you saw [Dm]me As I [G6]looke d up to see [C]your face
*I tried to [F6]teleph one They said [G6]you were not home [C]Th at' s a lie
'Cos I know where you' [F6]ve been I saw you [G6]walk in your [C]do or
I nearly [Am]d [Em]ied I [Fmaj7]ne [B5]arly [Em]d ied---.
'Cos you walked [F6]hand in hand With [G6]anoth er man in my [C]pla ce /
If I were [C]yo u I' d [E]r ealise [A]tha t I [Dm]Lov e you [D]more th an any [C]other guy
An' I' ll forgive the lies that I Heard before when you gave me no reply *
No [Am]re [Em]ply [Fmaj7]No [B5]rep [C9]ly--.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com