highlight chords
				            [Am]                             
Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến mới quen nhau mà thương mến 
       [E7]           [Am] 
Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về 
       [E]                           [E7]  
Ngày tôi gặp nó nét đăm chiêu đêm nhập ngũ, thấy thương nhau nhiều quá! 
[Am]                             
Ba tháng trong quân trường cam go đã chai tâm hồn lính mới 
      [E7]             [Am] 
Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời 
      [E7]                        [Am] 
Vì khi nhịp súng vẫn đêm đêm vang vọng mãi, tao mày nào được vui 
 

     [G]           [C]  
Hôm chia tay, hai đứa cùng bùi ngùi 
      [E]            [Am] 
Ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời 
       [Dm]        [F]            [Am]  
Dặn nhau gắng vui, dù cho vành môi se khô mấy cũng mỉm cười 
    [E]       [Am]        e  
Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi 
          [Dm]            [E]  
Nơi nắng cháy biên thùy, người quen cho biết tin 
       [E7]                      [Am]   
Bạn tôi thân mến, đã liệt oanh ngã xuống khắp đơn vị tiếc thương 
 

                            
Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tin cuối 
                       
Chấp cay đầu môi chiều khu chiến mưa sụt sùi 
                        
Nhìn trong lòng dấy nét quen xưa nghiêng đổ gãy 
          
Nó đi nhưng còn đây 
                            
Muôn lớp trai đi nhìn sầu theo dấu chân đi vào thiên lý 
                       
Biết bao người xong nợ xương máu chưa trở về 
                     
Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi 
          
Nó anh hùng ngày mai 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nó và Tôi (Am)

				            [Am]                             
Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến mới quen nhau mà thương mến 
       [E7]           [Am] 
Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về 
       [E]                           [E7]  
Ngày tôi gặp nó nét đăm chiêu đêm nhập ngũ, thấy thương nhau nhiều quá! 
[Am]                             
Ba tháng trong quân trường cam go đã chai tâm hồn lính mới 
      [E7]             [Am] 
Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời 
      [E7]                        [Am] 
Vì khi nhịp súng vẫn đêm đêm vang vọng mãi, tao mày nào được vui 
 

     [G]           [C]  
Hôm chia tay, hai đứa cùng bùi ngùi 
      [E]            [Am] 
Ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời 
       [Dm]        [F]            [Am]  
Dặn nhau gắng vui, dù cho vành môi se khô mấy cũng mỉm cười 
    [E]       [Am]        e  
Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi 
          [Dm]            [E]  
Nơi nắng cháy biên thùy, người quen cho biết tin 
       [E7]                      [Am]   
Bạn tôi thân mến, đã liệt oanh ngã xuống khắp đơn vị tiếc thương 
 

                            
Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tin cuối 
                       
Chấp cay đầu môi chiều khu chiến mưa sụt sùi 
                        
Nhìn trong lòng dấy nét quen xưa nghiêng đổ gãy 
          
Nó đi nhưng còn đây 
                            
Muôn lớp trai đi nhìn sầu theo dấu chân đi vào thiên lý 
                       
Biết bao người xong nợ xương máu chưa trở về 
                     
Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi 
          
Nó anh hùng ngày mai 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com