1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nó và tôi

Cuộn trang

[Am] Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến mới quen nhau mà thương mến Nó quê ngoài [Dm] kia từ lâu [E7] lắm chưa lần [Am] về Ngày tôi gặp [E] nó nét đăm chiêu đêm nhập ngũ Thấy thương nhau nhiều [E7] quá. [Am] Ba tháng trong quân trường cam go đã chai tầm hồn lính mới Nó luôn bảo [Dm] tôi đừng than [E7] oán chi cuộc [Am] đời Vì khi nhịp [E] súng vẫn đêm đêm vang vọng [E7] mãi Tao mày nào được [Am] vui. Hôm chia [G] tay hai đứa cùng bùi [C] ngùi Ngày mai nó [E7] tôi trên ngưỡng cửa cuộc [Am] đời Dặn nhau gắng [Dm] vui, dù cho vành [F] môi sẽ khô mấy cũng mỉm [E7] cười. Hai năm sau [G] mới có thư [C] về Nhìn con dấu [E7] ghi nơi nắng cháy biên [C] thùy Người quen cho biết [Am] tin Bạn tôi thân [E] mến đã liệt oanh ngã [E7] xuống khắp đơn vị tiếc [Am] thương. [Am] Ðôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tin cuối Chát cay đầu [Dm] môi chiều khu [E7] chiến mưa sụt [Am] sùi Nhìn trong lòng [E] giấy nét quen xưa nghiêng đổ gãy Nó đi nhưng còn [E7] đấy. [Am] Muôn lớp trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý Biết bao người [Dm] trai nợ xương [E7] máu không trở [Am] về Người đi vào [E] tôi vẫn lưu danh cho đời [E7] mãi Nó anh hùng ngày [Am] mai.

Video hướng dẫn