1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Noel đã về

Cuộn trang

1. Noel đã [C] về một mùa [G7] sao đêm trời lấp [C] lánh Thinh không sáng [Dm] ngời chào mừng [F] ngày Chúa xuống dương [C] gian Cho muôn kiếp [F] người bừng nụ [G] cười đêm tối qua [C] rồi Thắp sáng [Dm] lên tin yêu đón [G] mời đây vua [G7] trời nguồn sáng ra [C] đời. ĐK: Lời nguyện [Am] cầu dâng [F] Chúa xin muôn ân [Em] trời Cho khắp [G] nơi người [Dm] người vui trong bình [G] an Xin cho [F] muôn lời hát đêm Noel [Em] về Sẽ kết [Dm] nên cung [G7] nhạc vang mãi yêu [C] thương. 2. Noel đã [C] về mùa hội [G7] ca đem vào thế [C] giới Theo muôn sứ [Dm] thần gọi người [F] trần cất tiếng ca [C] vang Vinh danh Chúa [F] trời ngàn ngàn [G] đời trên chốn cao [C] vời Khắp thế [Dm] nhân hân hoan đón [G] mừng ơn an [G7] bình đã đến đây [C] rồi. 3. Noel đã [C] về một niềm [G7] vui chan hòa ánh [C] sáng Bao la đất [Dm] trời vạn vật [F] bừng vỡ khúc hân [C] hoan Mây cao gió [F] ngàn về nhịp [G] nhàng đưa bước thiên [C] đàng Lá với [Dm] cây đan tay ngỡ [G] ngàn ôi chao [G7] niềm hạnh phúc dâng [C] tràn.

Video hướng dẫn