1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Noel năm ấy Sài Gòn

Cuộn trang

1. [F] Nghe hồn giá [C] băng mùa đông buốt [F] lạnh [Dm] Lữ khách [Bb] buồn [Gm] chạnh nhớ quê [C] hương Quỳ cô [Gm] đơn nơi góc giáo [Em] đường Mà nghe nhớ [Bb] lắm Sài [Gm] Gòn dấu [C] yêu 2. Cùng ký [C] ức thật nhiều kỉ [F] niệm [Dm] Bên giáo [Bb] đường [Gm] vang tiếng chuông [C] ngân Lời vang [Gm] ca chúc tụng Chúa giáng [Em] trần Lòng con thành [Bb] kính đón [C] mừng Giê-[F] su [Bb][F] ĐK: Chừ xứ [Dm] lạ ngồi [Bb] nhìn hoa tuyết [C] rơi Mà nghe [F] như [Am] luyến tiếc ngập [F] trời Lòng bồi [F] hồi, [Gm] noel năm [Am] ấy Nay xa [C] rồi mà hình bóng vẫn còn trong [F] tôi [C][F] 4. Mùa băng [C] giá tìm trong kỷ [F] niệm [Dm] Nhặt được [Bb] bài [Gm] con chữ vu [C] vơ Ngồi nơi [Gm] đây ghép mấy vần [Am] thơ Mà nghe [Gm] nhớ quá những [C] giờ bình [F] yên

Video hướng dẫn