1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Noel Noel

Cuộn trang

1. Vì người đã [A] hứa dâng Chúa khi [C#m] xưa trung kiên [F#m] đợi chờ Chờ ngày Ya-[Bm] vê thương xót [E7] gia ân ban cho [A] trần thế Người con cứu [C#m] tinh giải thoát [Bm] chúng sinh khỏi ách [F#m] tội tình Chúa Con ra [A] đời, tình thương Chúa [E7] Trời bao [A] la. ĐK. [D] Vui, vui lên người [A] hỡi! No-el No- el! Vui lên người [F#m] hỡi! Noel No-[Bm] el! Hôm nay ngày [E7] Chúa sinh ra đời, xin chúng [A] ta. [D] Vui, vui lên người [A] hỡi! Noel Noel! Vui lên người [F#m] hỡi! Noel No-[Bm] el! Hôm nay ngày [E7] Chúa sinh ra làm con [A] người 2. Rồi mùa Đông [A] ấy Thiên Chúa thương [C#m] ta sinh ra [F#m] làm người Làm người như [Bm] ta trên máng rơm [E7] khô hang khuya [A] lạnh giá Hợp chung tiếng [C#m] ca lời kinh [Bm] thiết tha cơ binh [F#m] thiên thần Sáng Danh trên [A] trời bình an [E7] dưới trần nơi [A] nơi 3. Quỳ thờ lạy [A] Chúa Thiên Chúa Ngôi [C#m] Hai sinh ra [F#m] làm người Triều thần tôn [Bm] vinh thiên chức cao [E7] quang nhưng không [A] màng tới Vì thương chúng [C#m] ta đành mang [Bm] lấy thân thấp bé [F#m] nhỏ hèn Chúng con ca [A] mừng tình thương của [E7] Người không [A] ngơi

Video hướng dẫn