1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nỗi buồn chim sáo

Huỳnh Ngọc Đông , Đynh Trầm Ca
Nỗi buồn chim sáo
Nguồn: hopamviet.com