1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nỗi buồn chợt đến (All at once)

Cuộn trang

Ngỡ quên [G] lãng [Bm] [Em] Bỗng nhung nhớ càng [G] sâu thật ra em [Am] biết mất anh từ [D] lâu [Bm] Miền viễn xa lìa [Em] nhau [Am] Nghe hồn đột nhiên [D] tái tê nỗi thương [G] đau [C] Nhắm đôi [G] mắt [Bm] Cho [Em] ngắt lệ rơi lặng [G] lẽ lần tay em [Am] đếm tháng năm dần [D] trôi Ngồi [Bm] nghe nhớ nhung đầy [Em] vơi Niềm [Am] đau trào lên đôi [D] mắt em nỗi đơn [G] côi [C] Giờ mộng xưa đã [G] tan rồi Hồi tưởng [Am] lúc [B7] mới yêu [Em] nhau [D][C] Cùng anh trao mối [G] duyên đầu Rồi một [Am] sớm anh đi về [D][F] đâu Có đêm [Bb] thấy Là [Gm] vùng ảo giác không [Cm] gian mong manh [F] Vào biển nhớ em [Dm] kêu tên anh [Gm] Từ vực sâu nước [Eb] mắt trở [F] về Có anh [Bb] thấy Biển [Gm] đời ngập sóng trong [Cm] cơn phong ba [F] Thuyền chìm đắm nơi [Dm] chân mê xa [Gm] Kỷ niệm xưa em [Eb] níu không buông [Cm] rơi Mộng tàn [Eb] úa cơn đau [F] dài người tình [Bb] ơi [Am][D] ------------------------------ All at [G] once [Bm], I [Em] finally took a [G] moment And I'm [Am] realizing [D] that [Bm] You're not coming [Em] back [Am] And it's finally [D] hit me all at [G] once [C] All at [G] once [Bm] ,I've [Em] started counting [G] teardrops And at [Am] least a million [D] fell My [Bm] eyes began to [Em] swell [Am] And all my dreams were [D] shattered all at [G] once [C] Ever since I [G] met you You're the [Am] only [B7] love I've [Em] known [D][C] And I can't for [G] get you Though I must [Am] face it all [D][F] alone All at [Bb] once I'm [Gm] drifting on a [Cm] lonely sea [F] Wishing you'd come [Dm] back to me [Gm] And that's all that [Eb] matters [F] now All at [Bb] once I'm [Gm] drifting on a [Cm] lonely sea [F] Holding on to [Dm] memories [Gm] And it's hurt me [Eb] more than you [Cm] know So much [Eb] more than it [F] shows. All at [Bb] once [Am][D] All at [G] once [Bm], I [Em] looked around and [G] found that You [Am] were with another [D] love In [Bm] someone else's [Em] arms And [Am] all my dreams were [D] shattered all at [G] once [C] All at [G] once [Bm], the [Em] smile that used to [G] greet me Brightened [Am] someone else's [D] day She [Bm] took your smile [Em] away And [Am] left me with just [D] memories all at [G] once [C] Ever since I [G] met you You're the [Am] only [B7] love I've [Em] known [D][C] And I can't for [G] get you Though I must [Am] face it all [D][F] alone

Video hướng dẫn