highlight chords
Ngỡ quên [G] lãng [Bm]
[Em] Bỗng nhung nhớ càng [G] sâu thật ra em [Am] biết mất anh từ [D] lâu
[Bm] Miền viễn xa lìa [Em] nhau
[Am] Nghe hồn đột nhiên [D] tái tê nỗi thương [G] đau [C]
Nhắm đôi [G] mắt [Bm] 
Cho [Em] ngắt lệ rơi lặng [G] lẽ lần tay em [Am] đếm tháng năm dần [D] trôi
Ngồi [Bm] nghe nhớ nhung đầy [Em] vơi
Niềm [Am] đau trào lên đôi [D] mắt em nỗi đơn [G] côi [C] 
Giờ mộng xưa đã [G] tan rồi
Hồi tưởng [Am] lúc [B7] mới yêu [Em] nhau [D][C]
Cùng anh trao mối [G] duyên đầu
Rồi một [Am] sớm anh đi về [D][F] đâu
Có đêm [Bb] thấy
Là [Gm] vùng ảo giác không [Cm] gian mong manh
[F] Vào biển nhớ em [Dm] kêu tên anh [Gm] 
Từ vực sâu nước [Eb] mắt trở [F] về
Có anh [Bb] thấy
Biển [Gm] đời ngập sóng trong [Cm] cơn phong ba
[F] Thuyền chìm đắm nơi [Dm] chân mê xa [Gm] 
Kỷ niệm xưa em [Eb] níu không buông [Cm] rơi
Mộng tàn [Eb] úa cơn đau [F] dài người tình [Bb] ơi [Am][D]
------------------------------
All at [G] once [Bm], I [Em] finally took a [G] moment 
And I'm [Am] realizing [D] that 
[Bm] You're not coming [Em] back 
[Am] And it's finally [D] hit me all at [G] once [C]
All at [G] once [Bm] ,I've [Em] started counting [G] teardrops 
And at [Am] least a million [D] fell 
My [Bm] eyes began to [Em] swell 
[Am] And all my dreams were [D] shattered all at [G] once [C] 
Ever since I [G] met you 
You're the [Am] only [B7] love I've [Em] known [D][C] 
And I can't for [G] get you 
Though I must [Am] face it all [D][F] alone 
All at [Bb] once I'm [Gm] drifting on a [Cm] lonely sea 
[F] Wishing you'd come [Dm] back to me [Gm] 
And that's all that [Eb] matters [F] now 
All at [Bb] once I'm [Gm] drifting on a [Cm] lonely sea 
[F] Holding on to [Dm] memories [Gm]
And it's hurt me [Eb] more than you [Cm] know 
So much [Eb] more than it [F] shows. All at [Bb] once [Am][D] 
All at [G] once [Bm], I [Em] looked around and [G] found that 
You [Am] were with another [D] love 
In [Bm] someone else's [Em] arms 
And [Am] all my dreams were [D] shattered all at [G] once [C] 
All at [G] once [Bm], the [Em] smile that used to [G] greet me 
Brightened [Am] someone else's [D] day 
She [Bm] took your smile [Em] away 
And [Am] left me with just [D] memories all at [G] once [C] 
Ever since I [G] met you 
You're the [Am] only [B7] love I've [Em] known [D][C]
And I can't for [G] get you 
Though I must [Am] face it all [D][F] alone
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nỗi buồn chợt đến (All at once)

Michael Masser , Jeffray Osborne , Lữ Liên
Ngỡ quên [G] lãng [Bm]
[Em] Bỗng nhung nhớ càng [G] sâu thật ra em [Am] biết mất anh từ [D] lâu
[Bm] Miền viễn xa lìa [Em] nhau
[Am] Nghe hồn đột nhiên [D] tái tê nỗi thương [G] đau [C]
Nhắm đôi [G] mắt [Bm] 
Cho [Em] ngắt lệ rơi lặng [G] lẽ lần tay em [Am] đếm tháng năm dần [D] trôi
Ngồi [Bm] nghe nhớ nhung đầy [Em] vơi
Niềm [Am] đau trào lên đôi [D] mắt em nỗi đơn [G] côi [C] 
Giờ mộng xưa đã [G] tan rồi
Hồi tưởng [Am] lúc [B7] mới yêu [Em] nhau [D][C]
Cùng anh trao mối [G] duyên đầu
Rồi một [Am] sớm anh đi về [D][F] đâu
Có đêm [Bb] thấy
Là [Gm] vùng ảo giác không [Cm] gian mong manh
[F] Vào biển nhớ em [Dm] kêu tên anh [Gm] 
Từ vực sâu nước [Eb] mắt trở [F] về
Có anh [Bb] thấy
Biển [Gm] đời ngập sóng trong [Cm] cơn phong ba
[F] Thuyền chìm đắm nơi [Dm] chân mê xa [Gm] 
Kỷ niệm xưa em [Eb] níu không buông [Cm] rơi
Mộng tàn [Eb] úa cơn đau [F] dài người tình [Bb] ơi [Am][D]
------------------------------
All at [G] once [Bm], I [Em] finally took a [G] moment 
And I'm [Am] realizing [D] that 
[Bm] You're not coming [Em] back 
[Am] And it's finally [D] hit me all at [G] once [C]
All at [G] once [Bm] ,I've [Em] started counting [G] teardrops 
And at [Am] least a million [D] fell 
My [Bm] eyes began to [Em] swell 
[Am] And all my dreams were [D] shattered all at [G] once [C] 
Ever since I [G] met you 
You're the [Am] only [B7] love I've [Em] known [D][C] 
And I can't for [G] get you 
Though I must [Am] face it all [D][F] alone 
All at [Bb] once I'm [Gm] drifting on a [Cm] lonely sea 
[F] Wishing you'd come [Dm] back to me [Gm] 
And that's all that [Eb] matters [F] now 
All at [Bb] once I'm [Gm] drifting on a [Cm] lonely sea 
[F] Holding on to [Dm] memories [Gm]
And it's hurt me [Eb] more than you [Cm] know 
So much [Eb] more than it [F] shows. All at [Bb] once [Am][D] 
All at [G] once [Bm], I [Em] looked around and [G] found that 
You [Am] were with another [D] love 
In [Bm] someone else's [Em] arms 
And [Am] all my dreams were [D] shattered all at [G] once [C] 
All at [G] once [Bm], the [Em] smile that used to [G] greet me 
Brightened [Am] someone else's [D] day 
She [Bm] took your smile [Em] away 
And [Am] left me with just [D] memories all at [G] once [C] 
Ever since I [G] met you 
You're the [Am] only [B7] love I've [Em] known [D][C]
And I can't for [G] get you 
Though I must [Am] face it all [D][F] alone

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com