1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nỗi buồn ngày vu quy

Cuộn trang

1. Mai mốt là ngày em vu [Dm] quy Sang sống vui cùng người em [Gm] yêu Trọn câu ước hẹn thuở ban [Dm] đầu Nhưng sao lòng em lưu [F] luyến Thương chuỗi [A7] ngày sống đời vô tư 2. Man mác buồn vào ôm con [Dm] tim Mai phải xa lìa đàn em [Gm] thơ Làm sao vững dạ lúc theo [Dm] chồng Ai thay để lo sớm [F] tối Công cha [A7] và nghĩa mẹ chưa [Dm] đền ĐK: Mai đây sống bên [Gm] chồng Làm thân gái lắm rủi [Am] may Mười [Bb] hai bến nước đục [Gm] trong Biết rơi về bến [Dm] nào người [A7] ơi? Lòng tin có số [Dm] mệnh Và tình [C] yêu giữa hai [A7] người Vì đời lắm cảnh bể [Dm] dâu 3. Ai đã một lần lên xe [Dm] hoa Vui lắm nhưng buồn nào mau [Gm] qua Và ai có hiểu mới thương [Dm] nhiều Ai chưa lần may áo [F] cưới Vu quy [A7] nào tránh khỏi trong [Dm] đời?

Video hướng dẫn