highlight chords
1. Mai mốt là ngày em vu [Dm] quy
Sang sống vui cùng người em [Gm] yêu
Trọn câu ước hẹn thuở ban [Dm] đầu
Nhưng sao lòng em lưu [F] luyến
Thương chuỗi [A7] ngày sống đời vô tư
2. Man mác buồn vào ôm con [Dm] tim
Mai phải xa lìa đàn em [Gm] thơ
Làm sao vững dạ lúc theo [Dm] chồng
Ai thay để lo sớm [F] tối
Công cha [A7] và nghĩa mẹ chưa [Dm] đền
ĐK:
Mai đây sống bên [Gm] chồng
Làm thân gái lắm rủi [Am] may
Mười [Bb] hai bến nước đục [Gm] trong
Biết rơi về bến [Dm] nào người [A7] ơi?
Lòng tin có số [Dm] mệnh
Và tình [C] yêu giữa hai [A7] người
Vì đời lắm cảnh bể [Dm] dâu
3. Ai đã một lần lên xe [Dm] hoa
Vui lắm nhưng buồn nào mau [Gm] qua
Và ai có hiểu mới thương [Dm] nhiều
Ai chưa lần may áo [F] cưới
Vu quy [A7] nào tránh khỏi trong [Dm] đời?
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nỗi buồn ngày vu quy

Phụng Anh
1. Mai mốt là ngày em vu [Dm] quy
Sang sống vui cùng người em [Gm] yêu
Trọn câu ước hẹn thuở ban [Dm] đầu
Nhưng sao lòng em lưu [F] luyến
Thương chuỗi [A7] ngày sống đời vô tư
2. Man mác buồn vào ôm con [Dm] tim
Mai phải xa lìa đàn em [Gm] thơ
Làm sao vững dạ lúc theo [Dm] chồng
Ai thay để lo sớm [F] tối
Công cha [A7] và nghĩa mẹ chưa [Dm] đền
ĐK:
Mai đây sống bên [Gm] chồng
Làm thân gái lắm rủi [Am] may
Mười [Bb] hai bến nước đục [Gm] trong
Biết rơi về bến [Dm] nào người [A7] ơi?
Lòng tin có số [Dm] mệnh
Và tình [C] yêu giữa hai [A7] người
Vì đời lắm cảnh bể [Dm] dâu
3. Ai đã một lần lên xe [Dm] hoa
Vui lắm nhưng buồn nào mau [Gm] qua
Và ai có hiểu mới thương [Dm] nhiều
Ai chưa lần may áo [F] cưới
Vu quy [A7] nào tránh khỏi trong [Dm] đời?

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com