1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nói chung là

Cuộn trang

Trời [C] nắng! Nói chung là [Dm] vui Ta đi lang [C] thang nhìn ngắm cuộc [G] đời Trời [Dm] mưa! Nói chung cũng vui. Anh em bên nhau hàn [G7] huyên chờ trời [C] nắng. Đi [F] làm! Nói chung cũng vui. Bao nhiêu đam mê cống [G7] hiến cho [C] đời. Đi [Dm] chơi! Đương nhiên là vui. Hôm nay đi chơi rồi [G7] mai đi [C] làm. Vắng [C] em, nói chung là [Am] buồn. Xa [C] em, nói chung là [Am] buồn. Cuộc [F] đời nói chung là [G] vui, Chỉ mỗi vắng [Dm] em nói [G7] chung là [C] buồn

Video hướng dẫn