highlight chords
1. [G] Đừng nhìn [Em] em, [C] xin anh lắng [D] nghe, người yêu
[G] Lòng em [Em] chất ngất những [C] đớn đau 
[D] Có hay người yêu [Em] dấu. Ôi! đêm [Bm] sầu mãi [Em] mãi
[A] Mình cho nhau lần [D] cuối [Bm] cùng 
Khi anh [Asus2] ra đi, hàng cây thẫn thơ [G] buồn 
2. Chỉ mình [Em] em, lặng [C] im trong bóng [D] đêm, người yêu
[G] Và thao [Em] thức với nỗi [C] nhớ thương 
[D] Có hay người yêu [Em] hỡi. Ôi! đêm [Bm] sầu mãi [Em] mãi 
[A] Để quanh hiu về [D] chốn [Bm] này
Từ đó [Asus2] những đêm dài biết vui buồn cùng [D] ai 
ĐK: [D] Anh ra [Asus2] đi, [Em] cho đêm mưa thật lâu. 
Và ngày [F] qua, nắng [G] u sầu 
Thì mình [C] em nỗi [G] đau còn [C] theo hoài 
[D] Người yêu hỡi, giờ đây anh [F][C] hay, [Dsus2] hỡi anh
[D] Khi anh [Asus2] đi, [Em] em quên bao mùa xuân. 
Mùa hè [F] qua rất [G] u buồn
Mùa thu [C] lá khô còn [G] rơi hoài
[D] Người yêu hỡi, giờ đây anh [F][C] hay, hỡi anh
* [G] Đừng nhìn [Em] em, [C] xin anh lắng [D] nghe, người yêu
[G] Lòng em [Em] chất ngất với [C] đớn đau 
[D] Có hay người yêu [Em] dấu. Ôi! đêm [Bm] sầu mãi [Em] mãi
[A] Người yêu thôi đành [D] giã [Bm] từ, còn đó cơn [Asus2] mưa nào với nỗi đau niềm [D] nhớ
---------------------
1. [G] Close your [Em] eyes, [C] give me your hand [D] , darling
[G] Do you [Em] feel my heart [C] beating?
[D] Do you under- [Em] stand, do you [Bm] feel the [Em] same?
[A] Am I only [D] dream- [Bm] ing, is this [Asus2] burning an eternal [G] flame?
2. I be- [Em] lieve [C] it's meant to [D] be, darling
[G] I watch you [Em] when you are [C] sleeping
[D] You belong with [Em] me, do you [Bm] feel the [Em] same?
[A] Am I only [D] dream- [Bm] ing or is this [Asus2] burning an eternal [D] flame?
Chorus: [D] Say my [Asus2] name, [Em] sun shines through the rain
A whole [F] life so [G] lonely
And then you [C] come and [G] ease the [C] pain
[D] I don't want to lose this [F] feel- [C] ing, [Dsus2] oh
[D] Say my [Asus2] name, [Em] sun shines through the rain
A whole [F] life so [G] lonely
And then you [C] come and [G] ease the [C] pain
[D] I don't want to lose this [F] feel- [C] ing, [Dsus2] oh
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nỗi đau niềm nhớ (Eternal Flame)

Billy Steinberg , Tom Kelly
1. [G] Đừng nhìn [Em] em, [C] xin anh lắng [D] nghe, người yêu
[G] Lòng em [Em] chất ngất những [C] đớn đau 
[D] Có hay người yêu [Em] dấu. Ôi! đêm [Bm] sầu mãi [Em] mãi
[A] Mình cho nhau lần [D] cuối [Bm] cùng 
Khi anh [Asus2] ra đi, hàng cây thẫn thơ [G] buồn 
2. Chỉ mình [Em] em, lặng [C] im trong bóng [D] đêm, người yêu
[G] Và thao [Em] thức với nỗi [C] nhớ thương 
[D] Có hay người yêu [Em] hỡi. Ôi! đêm [Bm] sầu mãi [Em] mãi 
[A] Để quanh hiu về [D] chốn [Bm] này
Từ đó [Asus2] những đêm dài biết vui buồn cùng [D] ai 
ĐK: [D] Anh ra [Asus2] đi, [Em] cho đêm mưa thật lâu. 
Và ngày [F] qua, nắng [G] u sầu 
Thì mình [C] em nỗi [G] đau còn [C] theo hoài 
[D] Người yêu hỡi, giờ đây anh [F][C] hay, [Dsus2] hỡi anh
[D] Khi anh [Asus2] đi, [Em] em quên bao mùa xuân. 
Mùa hè [F] qua rất [G] u buồn
Mùa thu [C] lá khô còn [G] rơi hoài
[D] Người yêu hỡi, giờ đây anh [F][C] hay, hỡi anh
* [G] Đừng nhìn [Em] em, [C] xin anh lắng [D] nghe, người yêu
[G] Lòng em [Em] chất ngất với [C] đớn đau 
[D] Có hay người yêu [Em] dấu. Ôi! đêm [Bm] sầu mãi [Em] mãi
[A] Người yêu thôi đành [D] giã [Bm] từ, còn đó cơn [Asus2] mưa nào với nỗi đau niềm [D] nhớ
---------------------
1. [G] Close your [Em] eyes, [C] give me your hand [D] , darling
[G] Do you [Em] feel my heart [C] beating?
[D] Do you under- [Em] stand, do you [Bm] feel the [Em] same?
[A] Am I only [D] dream- [Bm] ing, is this [Asus2] burning an eternal [G] flame?
2. I be- [Em] lieve [C] it's meant to [D] be, darling
[G] I watch you [Em] when you are [C] sleeping
[D] You belong with [Em] me, do you [Bm] feel the [Em] same?
[A] Am I only [D] dream- [Bm] ing or is this [Asus2] burning an eternal [D] flame?
Chorus: [D] Say my [Asus2] name, [Em] sun shines through the rain
A whole [F] life so [G] lonely
And then you [C] come and [G] ease the [C] pain
[D] I don't want to lose this [F] feel- [C] ing, [Dsus2] oh
[D] Say my [Asus2] name, [Em] sun shines through the rain
A whole [F] life so [G] lonely
And then you [C] come and [G] ease the [C] pain
[D] I don't want to lose this [F] feel- [C] ing, [Dsus2] oh

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com