Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nơi Đồi Cao

Cuộn trang

1/. [Em] Nơi đồi cao, Jêsus đã [D] mang nhục hình. 
[C] Huyết Chúa đã đổ vì tội nhân [B7] thế. 
[E] Vì Tình [Am] yêu Chúa gánh đau thương, 
và chết [G] trên thập hình cay [C] đắng. 
Đồi Gô [F#]-gô-tha xưa năm [B] nào. [B7] 
 
2/. [Em] Xua màn đêm, cuồng phong sóng [D] xô xa rồi. 
[C] Chúa đến cứu vớt cuộc đời Tôi [B7] đó. 
[E] Lòng bình [Am] an có Chúa trong đời. 
Vì chính [G] Ngài là nguồn chân [C] lý; 
dắt [F#] đưa đời Tôi bước trên mọi [B] lối. [B7] 
 
ĐK: Tìm về bên [Em] Chúa, nơi đồi Gô-tha huyết [D] tuôn. 
Thân Ngài mang bao đớn [C] đau. 
Cho nhân gian xa chốn ô [B7] tội 
Tình yêu Thiên [Em] Chúa quá đỗi, sâu rộng không khi đổi [Am] thay 
Vì yêu [D7] thương Ngài mang mão [G] gai trên đồi. 
[C] Ngài là Chân lý, là [Am] ánh sáng cho đời [B7] sống Tôi, [Em] Chúa ôi !