1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Nỗi lòng

Cuộn trang

Yêu [D] ai, yêu cả một đời Tình [B7] những quá khắt [Em] khe khiến cho lòng [D] ta Đau tủi cả lòng vì yêu [Em] ai mà [A7] lòng hằng [Bm] nhớ [A7] Năm [D] tháng trôi lạnh lùng hoài Tình [B7] đó nhắc nhở [Em] luôn đến ta tình [D] ai Nhớ cả một trời Tình [E] yêu kia mà [A7] lòng nào [D] quên. [D7] Lòng vẫn [G] biết nếu yêu rồi một [Bm] ngày Là [G] đến với đớn [D] đau [B7] Nhưng [Em] sao trong ta cứ [D] vẫn yêu vẫn [Bm] nhớ Dầu [D] sao, dầu [Bm] sao nếu có một [A] ngày Một ngày ai reo tim [Em] ta Là [Bm] tình yêu kia ly [D] tan Và [D7] lòng vẫn thương vẫn [G] nhớ [Em] Tình [G] đó khiến xui lòng [D] ta đau Rồi [Em] với bao ngày lặng [A7] lẽ sống Nỗi [D] đau trong lòng người [A7] yêu vẫn yêu [Bm] hoài. [A7] Yêu [D] ai, ai hiểu được lòng Thầm [B7] kín những đớn [Em] đau với riêng lòng [D] ta Ấp ủ lạnh lùng tình [E] yêu kia mà [A7] người nào [D] hay.

Video hướng dẫn